Nový mediální monitoring zpropaguje Fyi Prague

Monitora Media si za účelem rychlého obchodního rozvoje najala komunikační agenturu.

Agentura Fyi Prague začala pracovat pro firmu Monitora Media, věnující se monitoringu médií. Bude pro ni zajišťovat služby v oblasti PR a v segmentu obchodního rozvoje.

Monitora Media oznámila začátkem listopadu spuštění ostrého provozu databáze českých médií Monitora.cz s možností přístupu do osmiletého archivu. Úlohou Fyi Prague bude jednak produktová a korporátní komunikace, jednak, jak uvádí ve své tiskové zprávě, „rozvíjení tématu aktuální situace na trhu včetně zapojení dalších stakeholderů v podobě například stavovských organizací, feedback groups či dalších subjektů“.

„Od agentury dostáváme zpětnou vazbu při odlaďování produktu a definování nových funkcionalit i metrik v rámci našich mediálních analýz. Jejím dalším úkolem je naše zapojení do veřejné odborné diskuse, kdy chceme v rámci standardního konkurenčního boje začít zušlechťovat prostředí na trhu,“ tvrdí Tomáš Berger, ředitel Monitora Media. 

Sdílejte