Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Nový ředitel ČT Dvořák bere 200 tisíc měsíčně, zasloužit si může roční bonus až 2 miliony

Rozhodnutí, zda si bonus zaslouží, je výhradně na radních. Ti mohou vypsat i mimořádnou odměnu.

Rada České televize vzala odměňování generálního ředitele veřejnoprávní instituce pevně do rukou a zjednodušila je. Šéf televize se sedmimiliardovým rozpočtem může nově dosáhnout jen na jediný bonus, a na jeho udělení má rada mnohem větší vliv než dosud.

Radní ve středu odsouhlasili, že čerstvý ředitel ČT Petr Dvořák bude měsíčně brát 200 tisíc Kč hrubého plus mu náleží roční bonus v hodnotě desetinásobku měsíčního příjmu, tedy 2 miliony Kč, pokud splní všechna kritéria předepsaná v manažerské smlouvě. „Vyhodnocení splnění kritérií závisí na výlučné úvaze Rady ČT,“ oznámili radní.

Dvořákův předchůdce Jiří Janeček měl systém bonusů daleko složitější (dostával čtvrtletní, půlroční a roční), a pokud neudělal výrazný kiks, vždy mu je radní - na základě smlouvy - museli odsouhlasit. To se nyní mění. „Dosáhnout odměny nebude tak jednoduché, jako tomu bylo v předchozím případě,“ tvrdí jeden z místopředsedů Rady ČT Jaroslav Dědič.

Rada nemusí dát bonus v plné výši 2 milionů, jen část. Výsledky každého kalendářního roku se navíc budou posuzovat zvlášť - že dostane bonus jeden rok, neznamená, že na něj má nárok rok poté.

Mimo to si ovšem televizní radní stanovili právo dát řediteli víc, jako „mimořádnou odměnu“, a to „v případě splnění mimořádného úkolu významného pro další rozvoj ČT, případně pokud dojde k jinému mimořádnému přínosu ze strany generálního ředitele“.

Výše takové odměny záleží na radě - prakticky není omezená.

Kritéria, podle nichž budou radní ředitele soudit

Hospodářské výsledky ČT, zejména:

  • vyrovnané hospodaření
  • dodržování plánovaného rozpočtu i jednotlivých plánovaných ukazatelů, zejména v oblasti provozních a mzdových nákladů

Úroveň televizního vysílání ČT, zejména:

  • kvalita programové nabídky
  • posouzení vývoje celkového celoročního podílu ČT na diváckém trhu ČR

Manažerské výsledky a plnění dalších povinností, zejména:

  • dodržování právních předpisů, Statutu a Kodexu ČT
  • komunikace s Radou ČT a plnění jejích usnesení
  • komunikace s veřejností
  • plnění strategických plánů a realizace pozitivních restrukturalizačních změn
  • kvalita manažerských rozhodnutí
  • kvalita kontrolních procesů a činností

Sledovanost

Velkou diskusi přitom během jednání vzbudil bod týkající se sledovanosti televize. Původně měl být splněn celkový podíl na trhu ve výši 30 %, u Janečka to bylo 26 %.

Podle místopředsedy Dědiče není nasazení požadované sledovanosti ve výši 30 procent v okamžiku, kdy se sledovanost pohybuje okolo 27 %, vhodné. S tím nesouhlasil radní Jan Prokeš, podle kterého by v podmínkách číslo být mělo, aby se rada při hodnocení měla od čeho odrazit.

Podíl stanic ČT na sledovanosti, leden-září 2011

Podíl čtyř kanálů České televize na celkové sledovanosti činil v září zhruba čtvrtinu, tedy 27 %

Nakonec ve schváleném materiálu žádné konkrétní číslo není uvedeno, rada bude hodnotit pouze vývoj celoročního podílu na sledovanosti.