Prezident Miloš Zeman by si „velice přál“ personální změny v České televizi. Řekl to v televizi Barrandov, bez upřesnění, koho by se měly týkat. Připomněl, že takové změny nemůže dělat prezident, ale mohou je spustit poslanci, když dvakrát zamítnou výroční zprávu o hospodaření České televize. „Tak uvidíme, jestli to udělají,“ pověděla hlava státu.

Nový zákon o bankovkách a mincích ovlivní jejich zobrazování v reklamách

Uvádíme aktuální podmínky pro zobrazování bankovek a mincí v reklamě.

Dnes 1. července začíná platit zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, který mj. ruší vyhlášku č. 553/2006 Sb., o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují. Z uvedené vyhlášky se vycházelo kromě jiného i při zobrazování bankovek a mincí v reklamách.

Podle informací z České národní banky bude vyhláška, která nově upraví podmínky pro zobrazování bankovek a mincí (mimo jiné i v reklamách), vydána do 2 měsíců od účinnosti výše uvedeného zákona, tedy do 1. září.

Do platnosti této nové vyhlášky nebude Česká národní banka považovat za porušení právních předpisů takové zobrazení bankovek a mincí, které bude odpovídat vyhlášce č. 553/2006 Sb., staré právní úpravě. Jakmile bude nová vyhláška vydána, budeme o nových podmínkách zobrazování bankovek a mincí informovat.

Pro úplnost níže uvádím aktuální podmínky (dle staré vyhlášky 553/2006 Sb.) pro zobrazování (reprodukci) bankovek a mincí, podle nichž lze postupovat zhruba do začátku září, respektive do vydání nové vyhlášky:

Vyrábět hmotné reprodukce platných bankovek a bankovek, které mohou být za platné vyměněny, (dále jen „bankovky“) a vyrábět předměty, které bankovky úpravou napodobují, (dále jen „napodobeniny bankovek“) lze, jde-li o:

  1. jednostranné reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek, jejichž délka při zachování poměru stran činí nejvýše 75 % délky a šířky bankovky nebo nejméně 125 % délky a šířky bankovky,
  2. oboustranné reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek, jejichž délka při zachování poměru stran činí nejvýše 50 % délky a šířky bankovky nebo nejméně 200 % délky a šířky bankovky,
  3. jednostranné reprodukce bankovek a napodobeniny částí bankovek nepřesahující 33 % plochy bankovky tak, aby z jednotlivých částí nebylo možné složit bankovku celou,
  4. jednostranné reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek, na kterých delší a kratší strana svírají úhel o 20 stupňů větší nebo menší než 90 stupňů,
  5. reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek z materiálu nezaměnitelného s materiálem, z něhož je bankovka vyrobena,
  6. reprodukce jednotlivých grafických prvků bankovek, pokud není tento grafický prvek zobrazen na pozadí připomínajícím bankovku.