Předsedou Rady ČTK zvolen bývalý novinář Soukup z ANO

Pro vítěze volby bylo všech pět přítomných radních. Rovněž obě místopředsedkyně byly zvoleny jednomyslně. Radní Foltán a Žantovský se na poslední chvíli omluvili.

David Soukup. Foto: Karel Choc

David Soukup. Foto: Karel Choc

Novým předsedou Rady ČTK se stal David Soukup (do rady byl nominován za ANO). Pět přítomných radních ho zvolilo jednohlasně. Ve vedení rady ho doplní Jaroslava Wenigerová (za ODS) a Michaela Marksová (za ČSSD). Obě místopředsedkyně získaly také pět hlasů. Soukupa jako jediného kandidáta navrhla Marksová. Marksovou samotnou pak Wenigerová a Wenigerovou na místopředsedkyni navrhla Angelika Bazalová, radní zvolená za Piráty. Předsedu si rada volí na jeden rok, stejně tak místopředsedy. Tím je aktuálně i Petr Žantovský (za ANO), mandát místopředsedy mu ale v únoru končí a ve vedení Rady zůstane pouze čerstvě zvolená trojice.   

Jaroslava Wenigerová. Foto: Karel Choc

Jaroslava Wenigerová. Foto: Karel Choc

Michaela Marksová. Foto: Karel Choc

Michaela Marksová. Foto: Karel Choc

David Soukup je radním od letošního září. Nominovalo ho hnutí ANO, za které zasedá v zastupitelstvu na Praze 3. V minulosti neúspěšně kandidoval do Rady Českého rozhlasu. Ve svém úvodním proslovu jako předsedy Rady ČTK řekl, že agenturu považuje „za médium, které podává čistě nestranné informace, nedává domněnky, názory“. ČTK je tak podle Soukupa obranný val proti fake news. „Fake news jsem zažil sám na vlastní kůži v roce 2001, kdy ještě nikdo nevěděl, co to znamená,“ řekl nový předseda s odkazem na svou někdejší reportáž z válečného Kábulu, kde údajně vůbec nebyl, jak připomněl Newsroom ČT24.

Pro web Hlídací pes k tomu minulý týden Soukup řekl, že tehdy nepodváděl. „Doteď mě tahle věc trápí. Zažil jsem si ‚fake news‘ na vlastní kůži z obou stran. Z vlastní redakce, která mě umístila bez mého vědomí někam, kde jsem nebyl a ani nemohl – tedy do Kábulu,“ řekl Soukup a jeho verzi pro Hlídacího psa potvrdil novinář z Rakouska, který byl v roce 2001 také v Afghánistánu. Soukupa se po skončení jednání zastala i Bazalová.

Soukup by rád, aby ČTK měla více příjmů z vedlejší podnikatelské činnosti a rada samotná aby víc informovala o své činnosti veřejnost, třeba pomocí sociálních sítí. Zároveň se domnívá, že Rada ČTK má ze všech mediálních rad nejmenší pravomoci.

Dva radní za ANO, Petr ŽantovskýPavel Foltán, se na poslední chvílí přes SMS z jednání omluvili. Žantovský kvůli vyšetření, Foltán ve své zprávě, která radním dorazila přesně v čase začátku jednání, zmínil posun z původně plánovaného začátku zasedání o půl třetí na jednu hodinu odpolední. Angelika Bazalová jeho omluvu komentovala s tím, že ji „považuje za krajně neseriózní“. „Měl 30 dní,“ připomněla radní, že termín byl určen na minulém zasedání rady.

Foltán, pro něhož je jedním z hlavních témat v radě proplácení cestovného, chyběl už poněkolikáté. Ve své zprávě také požadoval odložení volby předsednictva. Procesnímu návrhu radní nevyhověli a pokračovali v původně navrženém programu. Aby byla rada usnášeníschopná, stačí přítomnost nadpoloviční většina radních. 

Radní schválili rozpočet ČTK pro příští rok který počítá s náklady 264,6 milionu Kč a ziskem 178.000 Kč.

Rozložení politických sil v Radě ČTK

ANO: 3

ODS: 1

  • Jaroslava Wenigerová - místopředsedkyně

ČSSD: 1

SPD: 1

Piráti: 1

Co je ČTK a jak funguje její rada

ČTK byla založena v roce 1918 jako státní tisková agentura. Od roku 1993 je veřejnoprávní institucí majetkově i hospodářsky oddělenou od státu. Agentura nedostává žádné dotace ze státního rozpočtu, nevybírá koncesionářské poplatky a veškeré náklady hradí ze své komerční činnosti.

Rada ČTK, ze zákona sedmičlenná, je orgán, kterým se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu veřejnoprávní agentury. Rada především jmenuje a odvolává generálního ředitele ČTK, schvaluje rozpočet agentury a rozhoduje o stížnostech, týkajících se činnosti tiskové kanceláře. Volební období člena rady je pětileté. Kandidáty do Rady ČTK navrhují poslanecké kluby. 

Předseda a místopředsedové Rady jsou podle Jednacího řádu voleni na funkční období jednoho roku, a to i opětovně. V průběhu funkčního období mohou být předseda i místopředsedové odvoláni, a to i jednotlivě, vysloví-li se pro odvolání nadpoloviční většina všech zvolených členů Rady.

Předseda Radu zastupuje navenek a obrací se jejím jménem na generálního ředitele ČTK, svolává a řídí zasedání Rady, navrhuje program jednání Rady, řídí činnost Rady, pověřuje její členy konkrétními úkoly a je tiskovým mluvčím Rady.

Ke zvolení potřebuje získat čtyři hlasy. Volba je tajná.