Novými radními ČT jsou majitel reklamní agentury René Kühn a spisovatel Antonín Bajaja

Oběma zvoleným leží na srdci tvorba pro děti. Další dva noví radní mají být zvoleni dnes.

Sněmovna včera vybrala nové členy rad, které dohlížejí na činnost veřejnoprávní televize a rozhlasu.

Na čtyři volná místa v Radě České televizi vybrali poslanci zatím pouze dva členy, a to majitele reklamní agentury Reného Kühna a spisovatele Antonína Bajaju.

Zatímco Kühn, kterého navrhlo občanské sdružení Kruh Praha, zasedne v Radě ČT na šest let, Bajaja bude mít mandát jen do 19. března 2014. Nahradí totiž Jana Jařaba, který rezignoval v roce 2009.

Rene Kühn

René Kühn. Repro: Česká média

René Kühn. Repro: Česká média

Čtyřicetiletý Ostravák Rene Kühn posledních patnáct let podniká, je majitelem a zároveň jednatelem reklamní agentury Ian Derson advertising.

„Postupem let se stala jedním z nejúspěšnějších subjektů v oblasti Moravy, zabývajících se realizací mediálních analýz, tvorbou komunikačních strategií, okrajově klasickou reklamou, také PR službami,“ řekl poslancům při nedávném veřejném slyšení, který zaznamenala Česká média.

K fungování televize se vyslovil ve třech bodech.

První nazval programovou profilací České televize. „ČT by měla postupovat směrem k profesionálnímu programovému multiplexu,“ míní, že Česká televize by mohla ve své vysílací síti díky postupující digitalizaci vysílání rozšířit počet kanálů. Vzorem by podle něj mohla být například britská televize: „Digitalizace umožňuje větší multiplex, u BBC je to kolem 9 až 11 programů.“

„Umím si představit rozšíření programového multiplexu o kanál s dětským programem, lze tady výborně využít archivu ČT. Něco podobného si dokážu představit v případě artového kanálu, byla tu řeč i o vzdělávacích,“ pokračoval Kühn. „Třeba u dětských programů je škoda, že mládež téměř nemá kde vidět kvalitu, která v minulosti vznikala.“

Problém vidí „v nejasné profilaci ČT1 a ČT2“. ČT1 z jeho pohledu splývá s komerčními stanicemi.

Druhým Kühnovým tématem je reklama v České televizi. „Jsem pro zachování určitého penza reklamy a příjmů z ní pro ČT, na druhou stranu současný stav nastavení pravidel pro poskytování reklamy není dobrý,“ pravil, „určité formy – teleshoppingy, produkty s různými názvy – opravdu nepatří na veřejnoprávní televizi.“

„Koneckonců programový multiplex, o němž jsem mluvil, umožňuje jasnou profilaci v nabídce obchodní, reklama na sportovním kanálu vypadá z pohledu média veřejné služby jinak, než na kanálu zpravodajském,“ podotkl bez dalších podrobností.

Zatřetí se dotkl krajsky lokální produkce ČT: „Protože jsem Ostravák, záleží mi na principu zachování regionálních studií. Zákonem je dobře popsán objem výroby, zpravodajství je relativně dostatečné, přivítal bych zvýšení původní tvorby v regionálních studií, v posledních letech zaznamenáváme určitý pokles.“

Antonín Bajaja

Antonín Bajaja. Repro: Česká média

Antonín Bajaja. Repro: Česká média

Kandidátem pražského Českého centra Mezinárodního PEN klubu byl druhý zvolený, spisovatel Antonín Bajaja. „S Boženou Němcovou nemám nic společného, i když jsem napsal pár pohádek,“ zahájil proslov před poslanci.

Rodák ze Zlína, syn lékaře, absolvoval zemědělskou univerzitu, v zemědělství dělal do revoluce, „počínaje pasením krav a kydáním hnoje až po zemědělskou laboratoř, kde jsem se zabýval výživou zvířat“. Posléze pracoval pro Svobodnou Evropu a Československý rozhlas, poté, co se „Svobodka“ přestěhovala z Mnichova do Prahy, či týdeníky Prostor a Týden.

Začal také vyučovat na Univerzitě Tomáše Bati v rodném Zlíně a na Univerzitě Palackého v Olomouci vedl semináře tvůrčího psaní. Jeho knihy byly oceněny Státní cenou za literaturu, Magnesií Literou, nakladatelstvím Mladá fronta. Bajaja je rovněž nositelem ceny Křepelek, pro novináře do 33 let, za pořady pro rozhlas, a Evropský fejeton.

„Nemyslím si, že Rada České televize nemá možnost pozitivně zasahovat jak do tvorby, tak do hospodaření,“ podotkl po prostudování související zákonů a norem. Zákon o ČT přitom mimo jiné uvádí, že radní nesmějí přímo zasahovat do tvorby programu.

„Kdysi na tom Česká republika byla co se týká tvorby pro mládež a děti daleko líp,“ připomněl Týrlovou, Zemana, Pinkavu, v souvislosti se zlínským festivalem dětských filmů. Město podle něj hodně ztratilo právě tím, že už se méně než kdysi místní ateliéry zabývají snímky pro děti a mládež.

„To by mohl být jeden z mých přínosů, že bych se zabýval tím, kde je pramen dalších etických hodnot tohoto národa. Ten začíná právě u dětí a mládeže,“ řekl Antonín Bajaja poslancům.

Další dva možná už dnes

Poslanci včera hlasovali nadvakrát.

První volba, v níž byl zvolen Bajaja, dopadla následovně:

 • Antonín Bajaja 92
 • Daniel Novák 21
 • René Kühn 9
 • Jan Bohdal 1
 • Milena Macková 1
 • Jaromír Ostrý 1
 • Milan Smutný 1
 • Jan Taraba 1
 • Jiří Závozda 1
 • Marta Gellová 0
 • Michal Jankovec 0
 • Tomáš Motl 0

Druhá, která určila radním Kühna, takto:

 • René Kühn 98
 • Jiří Závozda 82
 • Michal Jankovec 81
 • Daniel Novák 23
 • Antonín Bajaja 17
 • Jaromír Ostrý 8
 • Tomáš Motl 3
 • Jan Taraba 2
 • Jan Bohdal 1
 • Milan Smutný 1
 • Marta Gellová 0
 • Milena Macková 0

Další čtyři kandidáti na zbylá dvě místa v Radě ČT postupují do druhého kola volby, které se má uskuteční dnes.

Utkají se o ně bývalý šéf zpravodajství televize Prima Jiří Závozda, někdejší ředitel zpravodajské agentury ČTA a nedávno neúspěšný kandidát na šéfa ČTK Michal Jankovec, bývalý radní pro vysílání Daniel Novák a současný šéf Českého rozhlasu 2-Praha, předtím i programový ředitel rozhlasu Jaromír Ostrý.

Rada ČT má 15 členů, jejichž funkční období je šestileté, každé dva roky se obmění třetina členů. Do náplně její činnosti patří například jmenování a odvolávání generálního ředitele. Ten současný, Jiří Janeček, včera radě oznámil, že ke konci srpna ve své funkci skončí.

Rada Českého rozhlasu

V Radě Českého rozhlasu by měli nově zasednout Ervín Kukuczka, Michal Stehlík, Ivan Tesař a Petr Šafařík.

Kukuczka, Stehlík a Tesař na šest let, pouze Šafařík, kterého navrhla organizace Roxy Ensemble, bude mít mandát do 15. března 2012. Nahradí totiž zesnulého člena rady Ladislava Jíšu, a to na dobu do konce jeho mandátu, který bude tedy kratší.

Stehlík je děkanem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Kukuczka je duchovním Církve československé husitské.