O digitalizaci rádia zatím většina Čechů neví dost

Osm z deseti Čechů na internetu nemá o digitalizaci rozhlasového vysílání dostatečné informace. Většina z nich ji přesto vítá, zjistil výzkum Nielsen Admosphere pro Médiář.

Žižkovský vysílač v Praze. Foto: Profimedia.cz

Žižkovský vysílač v Praze. Foto: Profimedia.cz

Český rozhlas v multiplexu Českých Radiokomunikací nedávno spustil testování plnohodnotného digitálního rozhlasového vysílání v Praze a středních Čechách. Lidé, kteří mají o digitalizaci přehled, s ní v zásadě souhlasí, neboť oceňují výhody, které přináší. Plným 83 % online populace ale částečně nebo zcela chybí informace.

To jsou výsledky exkluzivního výzkumu, který pro Médiář opět zpracovala agentura Nielsen Admosphere v rámci projektu Český národní panel. Průzkum probíhá mezi internetovou populací starší 15 let.

Nielsen Admosphere / Český národní panel  

Čeká se především kvalitnější příjem

Dostatek informací o rozhlasové digitalizaci má pouze 17 % respondentů, víc než polovina pak uvedla, že o tom má jen částečné informace. Dalších 28 % lidí uvedlo, že o digitalizaci rozhlasu nemá žádné nebo skoro žádné informace. O tuto problematiku se zajímají víc muži: 27 % z nich uvedlo, že o ní má dost informací. Z žen si to myslí pouze 5 %.

Z respondentů, kteří mají o digitalizaci přehled, s přechodem na digitální rozhlasové vysílání v zásadě souhlasí 70 %.

Víte, co znamená digitalizace rozhlasového vysílání?

Odpovídali ti, kteří poslouchají rozhlasové vysílání

 • Ano, vím, mám o tom dost informací 17 %
 • Ano, částečně o tom vím, ale nemám dost informací 55 %
 • Ne, nevím, o co se jedná, nemám žádné nebo skoro žádné informace 28 %

Z informací, které v současnosti máte, jste pro digitalizaci rozhlasového vysílání?

Odpovídali ti, kteří ví, co je digitalizace

 • Určitě ano 25 %
 • Spíše ano 45 %
 • Určitě ne 3 %
 • Spíše ne 13 %
 • Nevím 15 %

Bezkonkurenčně největší výhodou spojenou s digitalizací rozhlasového vysílání je lepší kvalita příjmu (86 %), následovaná možností výběru z většího počtu rozhlasových stanic (62 %). Třetí nejčastěji zmiňovanou výhodou jsou lepší technické vymoženosti digitálního vysílání jako třeba pozastavení programu.

Které z možných změn spojených s digitalizací rozhlasu považujete za nejdůležitější?

Odpovídali ti, kteří jsou pro digitalizaci rozhlasového vysílání

 • Lepší kvalita příjmu 86 %
 • Větší výběr stanic 62 %
 • Lepší technické možnosti, například pozastavení programu 48 %
 • Propojení informací z internetu 35 %
 • Elektronický programový průvodce (podobně jako programový průvodce v televizi EPG) 32 %
 • Možnost propojení s nákupem hudby 6 %
 • Jiné 1 %
 • Žádné 2 %

Digitální rozhlas se přijímá přes televizi

Už 41 % respondentů má doma alespoň nějaký přístroj, který je v současné době už schopen přijímat digitální rozhlasové vysílání, především jde o nové televizní přístroje. Vzhledem ke kladnému postoji k digitalizaci rozhlasu jsou respondenti poměrně nakloněni případné koupi dalších přístrojů nutných k poslechu digitálního vysílání. Pro je 56 % respondentů.

Roli hraje i fakt, že už některé přístroje schopné přijímat digitální vysílání doma mají a tudíž se nebude jednat o rozpočtově významný nákup.

Dokáží přijímače, které v současnosti využíváte k poslechu rádia, přijímat digitální rozhlasové vysílání?

Odpovídali ti, kteří ví, co je digitalizace

 • Ano, všechny 8 %
 • Ano, ale jen některé 41 %
 • Žádné 23 %
 • Nevím 28 %

Jste ochoteni si v případě přechodu rozhlasového vysílání na digitální pořídit jeden nebo víc nových přijímačů pro příjem digitálního vysílání?

Odpovídali ti, kteří ví, co je digitalizace

 • Určitě ano 10 %
 • Spíše ano 46 %
 • Určitě ne 8 %
 • Spíše ne 27 %
 • Nevím 9 %

Pozemní rozhlasové vysílání převažuje

Rozhlasového vysílání poslouchá 80 % internetové populace starší 15 let. Podle věku rozhlas nejvíc poslouchají lidé mezi 25 až 34 lety (85 %). Mezi posluchači rozhlasu naprosto převažuje klasické pozemní vysílání z 92 %.

Poslech internetového vysílání některého z rádií je však poměrně rozšířen i mezi staršími respondenty, kteří jsou zvyklí běžně internet používat. 21% respondentů starších 55 let poslouchá alespoň občas rádio na internetu, u lidí mezi 45 až 54 roky to je dokonce 34 %. Ženy poslouchají rádio přes internet o něco méně než muži (24 % versus 31 %).

Jakou formou obvykle posloucháte rozhlasové vysílání?

Odpovídali ti, kteří poslouchají rozhlasové vysílání

 • Klasické pozemní vysílání (například FM: rádio, autorádio, v mobilním telefonu, v přehrávači) 92 %
 • Digitální vysílání (typicky v televizoru, v satelitu) 6 %
 • Internetové vysílání 28%

Poslech internetového vysílání podle věku

Odpovídali ti, kteří poslouchají rozhlasové vysílání

 • 15 – 24 let 33 %
 • 25 – 34 let 33 %
 • 35 – 44 let 22%
 • 45 – 54 let 34 %
 • 55 let a více 21 %

O výzkumu

Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research. Terénní sběr dat proběhl v době od 13. do 14. 8. 2015 na vzorku 501 respondentů. Cílovou skupinu představuje internetová populace starší 15 let. Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.

 

Sdílejte