Oba pražské outlety se radují z rozhodnutí antimonopolního úřadu

Úřad rozhodl spor o doložkách o dosahu mezi outlety ve Štěrboholích a Tuchoměřicích.

Fashion Arena Prague Outlet v pražských Štěrboholích patřící společnosti Via FAOC informovala, že vyhrála ve sporu s konkurenční společností The Prague Outlet, provozující Premium Outlet Prague Airport nedaleko Letiště Václava Havla v pražské Ruzyni. Ta v reakci vydala své stanovisko, které se výrazně liší od pohledu Fashion Areny. Stalo se tak měsíc poté, co v celé věci 31. prosince nabylo právní moci rozhodnutí antimonopolního úřadu.

Podle FAOC Úřad pro ochranu hospodářské soutěže celý sport definitivně rozhodl, když potvrdil, že Fashion Arena Prague Outlet neporušuje zákon, pokud po svých dodavatelích požaduje, aby do určité vzdálenosti dodržovali exkluzivitu. Úřad totiž v minulosti nejprve došel k závěru, že Fashion Arena skutečně porušuje pravidla pro volnou hospodářskou soutěž a udělil provozovateli milionovou pokutu. Via FAOC se však proti rozhodnutí bránila rozkladem, a po dvou letech dosáhla definitivního zvratu v rozhodnutí podle něhož užitím doložek o dosahu nedochází k porušení zákona.

„Doložky o dosahu jsou v nájemních smlouvách outletových center v Evropě užívané zcela běžně. Jejich hlavním cílem je ochrana investice pronajímatele. Současně lépe naplňují podnikatelský model outletových center. Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže máme radost, když potvrdilo naše stanovisko, které se od začátku řízení nezměnilo,“ tvrdí Lenka Čapková, ředitelka centra Fashion Arena Prague Outlet.

S tímto pohledem na celé rozhodnutí však zásadně nesouhlasí Premium Outlet Prague Airport a tvrdí, že úřad svým rozhodnutím varuje konkurenci před vymáháním či kontrolováním zakázaných doložek o rozsahu. „Z rozhodnutí ÚOHS, které máme k dispozici, vyplývá, že se ÚOHS prozatím nepodařilo prokázat, že společnost Via FAOC s.r.o. dopustila přestupku proti zákonu o ochraně hospodářské soutěže, neboť žádný z jejich nájemců nebyl v minulosti sankcionován za porušení protisoutěžních doložek o rozsahu. ÚOHS ve svém předcházejícím rozhodnutí z roku 2018 jednoznačně došel k názoru, že Via FAOC s.r.o. uzavírala zakázané dohody obsahující protisoutěžní doložky o rozsahu, čímž porušuje hospodářskou soutěž a společnosti Via FAOC s.r.o. zakázal, aby tyto dohody plnil. Toto rozhodnutí bylo z procesních důvodů zrušeno a v opakovaném rozhodnutí z roku 2019 se úřadu nepodařilo spáchání přestupku dostatečně prokázat. V žádném případě však úřad nepotvrdil, že je dosavadní smluvní praxe outletového centra Fashion Arena Prague Outlet v souladu s českým právním řádem. Naopak, ÚOHS postavil na jisto, že dohody o omezení rozsahu společnosti Via FAOC s.r.o. naplňují formální stránku zakázaných protisoutěžních dohod. (čl. 154) ÚOHS se však prozatím nepodařilo prokázat materiální stránku porušení hospodářské soutěže a to proto, že společnost Via FAOC s.r.o. doposud proti žádnému nájemci neuplatnila sankci z uzavřené protisoutěžní dohody,“ píše se v tiskové prohlášení vydaném 31. ledna.

Podle něj měl ÚOHS ve svém prosincovém rozhodnutí potvrdit svůj názor, že u posuzovaných doložek o dosahu shledal jejich negativní účinky na hospodářskou soutěž, nicméně prozatím tyto doložky hospodářskou soutěž nenarušují. ÚOHS tak prý nyní vyčkává, zda Via FAOC přistoupí k vymáhání nebo kontrolování protisoutěžních doložek. „Z uvedeného rozhodnutí máme velkou radost, neboť ÚOHS došel k názoru, že fakticky protisoutěžní doložky o rozsahu nelze vymáhat ani kontrolovat a prakticky jsou tak proti stávajícím nájemcům outletového centra Fashion Arena Prague Outlet nevymahatelné, neboť by došlo k narušení hospodářské soutěže, pokud by nájemci nemohli otevřít své obchody v konkurenčním outletovém centru“ komentoval situaci Tomáš Duroň, ředitel The Prague Outlet.

Jak to vidí Fashion Arena Prague Outlet

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže definitivně rozhodl konkurenční spor pražských outletových center

V pátek 13. prosince 2019, vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konečné rozhodnutí, v němž potvrzuje, že užitím tzv. „radius clauses/doložek o dosahu“ nedochází k porušení zákona ani k omezení hospodářské soutěže. Dal tak s konečnou platností za pravdu štěrboholskému outletovému centru Fashion Arena Prague Outlet, že jeho dosavadní smluvní praxe byla v souladu s českým právním řádem. Rozhodnutí úřadu nabylo právní moci 31. prosince 2019.

Nájemní smlouvy, které byly předmětem prověřování, upravují podmínky otevření dalšího outletového obchodu stejné značky na území vymezeném určitou dojezdovou vzdáleností. „Doložky o dosahu jsou v nájemních smlouvách outletových center v Evropě užívané zcela běžně. Jejich hlavním cílem je ochrana investice pronajímatele. Současně lépe naplňují podnikatelský model outletových center, ze kterého získávají výhody nejen provozovatelé, ale i nájemci a v neposlední řadě zákazníci. Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže máme radost, když potvrdilo naše stanovisko, které se od začátku řízení nezměnilo“ říká Lenka Čapková, ředitelka centra Fashion Arena Prague Outlet.

Sporem týkajícím se takzvaných doložek o dosahu se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zabýval již od roku 2015. Souvisel s blížícím se otevřením nového outletového centra u pražského letiště. Jeho provozovatel začal bojovat proti zmíněným nájemním smlouvám. Obrátil se proto na české soudy i na Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže. Městský soud v Praze však v květnu 2019 dal za pravdu outletovému centru Fashion Arena Prague Outlet. V prosinci 2019 oprávněnost doložek o dosahu pravomocně potvrdil i Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže.

„Fashion Arena Prague Outlet byla otevřena již v roce 2007 a stala se oblíbeným centrem nákupu. To potvrzuje jak konstantně rostoucí návštěvnost, počet provedených transakcí, tak třeba výše obratů, “ dodává ředitelka Fashion Arena Prague Outlet, Lenka Čapková.

Zdroj: tisková zpráva Fashion Arena Prague Outlet

Jak to vidí Premium Outlet Prague Airport

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže varuje Via FAOC s.r.o. před vymáháním či kontrolováním zakázaných doložek o rozsahu

Z rozhodnutí ÚOHS, které máme k dispozici, vyplývá, že se ÚOHS prozatím nepodařilo prokázat, že společnost Via FAOC s.r.o. dopustila přestupku proti zákonu o ochraně hospodářské soutěže, neboť žádný z jejich nájemců nebyl v minulosti sankcionován za porušení protisoutěžních doložek o rozsahu.

ÚOHS ve svém předcházejícím rozhodnutí z roku 2018 jednoznačně došel k názoru, že Via FAOC s.r.o. uzavírala zakázané dohody obsahující protisoutěžní doložky o rozsahu, čímž porušuje hospodářskou soutěž a společnosti Via FAOC s.r.o. zakázal, aby tyto dohody plnil. Toto rozhodnutí bylo z procesních důvodů zrušeno a v opakovaném rozhodnutí z roku 2019 se úřadu nepodařilo spáchání přestupku dostatečně prokázat.

V žádném případě však úřad nepotvrdil, že je dosavadní smluvní praxe outletového centra Fashion Arena Prague Outlet v souladu s českým právním řádem. Naopak, ÚOHS postavil na jisto, že dohody o omezení rozsahu společnosti Via FAOC s.r.o. naplňují formální stránku zakázaných protisoutěžních dohod. (čl. 154)

ÚOHS se však prozatím nepodařilo prokázat materiální stránku porušení hospodářské soutěže a to proto, že společnost Via FAOC s.r.o. doposud proti žádnému nájemci neuplatnila sankci z uzavřené protisoutěžní dohody. Je totiž zřejmé, že jakmile by Via FAOC s.r.o. přistoupila k uplatnění sankce, došlo by k naplnění formální stránky zakázaných dohod, čímž by bylo potvrzeno předchozí rozhodnutí ÚOHS a dohody by byly považovány za zakázané.

ÚOHS ve svém prosincovém rozhodnutí potvrdil svůj názor, že u posuzovaných doložek o dosahu shledal jejich negativní účinky na hospodářskou soutěž, nicméně prozatím tyto doložky hospodářskou soutěž nenarušují. (čl. 182)

V závěru svého rozhodnutí ÚOHS upozornil, že pokud by Via FAOC s.r.o. v budoucnu plnění doložek o dosahu uzavřených s nájemci jakkoli vymáhala nebo kontrolovala, lze očekávat zahájení nového šetření. ÚOHS totiž připustil, že v případě vymáhání doložek o rozsahu, by mohla být naplněna materiální stránka zakázaných protisoutěžních dohod. Je nepochybné, že ÚOHS nyní vyčkává, zda Via FAOC s.r.o. přistoupí k vymáhání nebo kontrolování protisoutěžních doložek o rozsahu, čímž by došlo k porušení hospodářské soutěže a potvrzen původní názor ÚOHS o porušení zákona.

„Z uvedeného rozhodnutí máme velkou radost, neboť ÚOHS došel k názoru, že fakticky protisoutěžní doložky o rozsahu nelze vymáhat ani kontrolovat a prakticky jsou tak proti stávajícím nájemcům outletového centra Fashion Arena Prague Outlet nevymahatelné, neboť by došlo k narušení hospodářské soutěže, pokud by nájemci nemohli otevřít své obchody v konkurenčním outletovém centru“ říká Tomáš Duroň, ředitel The Prague Outlet s.r.o.

Zdroj: tisková zpráva The Prague Outlet