Začali 1. března 2004, teď si Reportéři ČT připomněli 15 let své existence. Hodně sil do dalších let!

Obchod a marketing České pošty povede Vránek

Martin Vránek

Martin Vránek

Novým ředitelem divize obchodu a marketingu České pošty bude od července Martin Vránek, dosavadní ředitel sekce korporátního obchodu. Nahradí Jana Foubíka, který divizi vedl do konce dubna. V České poště Vránek působí od roku 2007, nejprve na pozici manažera pro firemní klientelu a posléze ředitele odboru obchodu s VIP. Dřív pracoval v bankovnictví, kde se zabýval obchodem a marketingem.