V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Obrat výzkumných agentur v roce 2015 dál rostl

Ipsos vede coby individuální agentura, předčí jej však agentury sdružené v Kantaru.

Celkový loňský obrat výzkumného trhu činil 2,447 miliardy Kč, odhaduje Sdružení pro výzkum trhu a veřejného mínění (SIMAR). Jde o další nárůst, loni trh dosáhl 2,373 miliardy Kč. Mírný nebo dokonce výraznější růst obratů je očekáván také v letošním roce, kdy jej předpokládá 65 % agentur. A to nejen velké mezinárodní síťové agentury, ale i většina středních a menších lokálních subjektů.

 Obrat výzkumného trhu v ČR, v MILIARDÁCH Kč

rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ČR 1,980 2,242 2,300 2,250 2,400 2,300 2,350 2,370 2,373 2,447
SIMAR 0,907 0,928 0,943 0,913 1,135 1,327 1,347 1,303 1,428 1,492
Zdroj: SIMAR

Na vrcholku tabulky nedošlo oproti roku 2014 k posunům, v dosažených ročních obratech dominují mezinárodní agenturní sítě ve stejném pořadí jako loni. Agentura Ipsos tak obhájila první příčku. „Pokud se však na pořadí agentur podíváme v souvislosti s pokračující konsolidací globálních vlastníků agentur, pořadí se nám zamíchá a na čele se objeví Kantar. Tato skupina má na českém trhu dva zástupce, agentury Millward Brown a TNS Aisa,“ upozorňuje SIMAR.

Pořadí mezinárodních agenturních sítí podle obratu, v milionech Kč

1. Kantar (Millward Brown + TNS Aisa) 460-480 
2. Nielsen + Nielsen Admosphere 420-440 
3. Ipsos 340-360
3. GfK 260-280 
Zdroj: SIMAR

Mezinárodní síť Nielsen koupila v roce 2014 podíl ve společnosti Mediaresearch, která se v roce 2015 přejmenovala na Nielsen Admosphere. Na přelomu srpna a září roku 2015 došlo ke spojení GfK Czech a Incoma GfK.

Obraty výzkumných agentur v Česku, v milionech Kč, 2013-2015

agentura 2015 2014 2013
Ipsos 340-360 340-360 340-360
Nielsen   320-340 440-460
Millward Brown (Kantar) 300-320 280-300 160-180
GfK Czech 260-280 200-220 200-220
TNS AISA (Kantar) 160-180 160-180 140-160
Nielsen Admosphere 100-120 100-120 100-120
Stem/Mark 100-120 100-120 100-120
PPM Factum 80-100 80-100 80-100
Median 60-80 60-80 40-60
NMS Market Research 60-80 60-80 40-60
Market Vision 40-60 40-60 n/a
Data Collect 20-40 20-40 20-40
G82 20-40 20-40 n/a
Simply5 20-40 20-40 20-40
IBRS 20-40 n/a n/a
Defence Alliance do 20 do 20 n/a
Focus do 20 do 20 n/a
Kleffman Group do 20 do 20 5-20
Confess Research do 20 do 20 5-20
CEE Insight do 20 do 20 5-20
Opinion Window do 20 do 20 5-20
Ultex Global Dynamics do 20 do 20 5-20
V milionech Kč. Tučně členové SIMAR. Zdroj: SIMAR

Z hlediska výzkumných metod si vydobyly své místo kvantitativní online metody, oblíbené mezi zadavateli svou relativně nižší cenou a rychlejším sběrem dat. Zajímavějším trendem však je podle SIMAR pozornost směřovaná k měření reálného chování zákazníků a k zapojení nových metod a technologií. „Tyto nové způsoby získávání a vyhodnocování dat, mezi nimi takzvané nedeklarativní metody a automatizovaný sběr dat, umožňují zpřesnění poznatků o chování zákazníků a lépe tak popisují realitu. Jejich podíl na monitorovaném trhu je však zatím do 10 %; tyto spíše doplňkové metody zákazníci zatím v širší míře nevyužívají,“ uvádí SIMAR.