V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Obsahová agentura dělá web i PR pro Preventado

Firma Preventado, která se zabývá bezpečností a ochranou zdraví na pracovišti, začátkem roku 2019 spustila nový web a rozjela PR komunikaci, obojí ve spolupráci s Obsahovou agenturou. Preventado pomáhá firmám s plněním předpisů a norem souvisejících s bezpečností práce, ergonomií nebo požární ochranou, má vlastní laboratoř na měření fyzické zátěže a poskytuje i pracovně-lékařské služby. Obsahová agentura pro firmu vypracovala kompletní obsahovou strategii, na jejímž základě pak nový web vznikl.

Témata související se zdravím na pracovišti chce Preventado komunikovat i do médií. Obsahová agentura se tedy stará o náplň webu i o mediální komunikaci. „Ochrana zdraví na pracovišti se týká velké části populace a musí ji řešit skoro každá firma, je tedy relevantní i pro média. Lidé z Preventada mají mnohaleté zkušenosti v oboru a mohou otevírat důležitá témata, jako je ergonomie pracovního místa, požární ochrana, prevence pracovních úrazů, pracovní lékařské prohlídky a podobně. PR komunikaci chceme postavit především na datech, které má Preventado k dispozici,“ popisuje Martin Brablec, ředitel Obsahové agentury.