Ve čtvrtečním rozhovoru s MF Dnes prezident Miloš Zeman zopakoval svou výzvu k personálním změnám v České televizi, opět v souvislosti s možným neschválením výročních zpráv ČT. Těmi se bude v úterý 27. března zabývat volební výbor. Pokud je neschválí, dochází k výměně Rady ČT, potažmo potenciálně i ředitele. „Záleží ale nikoli na mně, nýbrž na politicích, kteří k tomu mají vztah, jaké vedení ČT si vlastně přejí,“ prohlásil Zeman.

Odbory k situaci v ČT: spotřeba antidepresiv se tu rapidně zvýšila

Televizní odboráři kritizují pracovní podmínky, jako jeden z hlavních důvodů, proč ČT opuštějí známé tváře.

Předseda televizních odborů Antonín Dekoj při stávce v televizi v roce 2001. Foto: Michal Růžička / Mafra / Profimedia.cz

Předseda televizních odborů Antonín Dekoj při stávce v televizi v roce 2001. Foto: Michal Růžička / Mafra / Profimedia.cz

Odboráři České televize v čele s Antonínem Dekojem a také Adamem Komersem opět veřejně kritizují situaci uvnitř média veřejné služby. V reakci na oznámené odchody moderátorů Martina Veselovského a Daniely Drtinové tvrdí, že jde o „důsledek dlouhodobě napjaté atmosféry, ve které se jen těžko duševně pracuje“.

„Jsme zklamáni důsledky řídících metod, které předvádí management, do jehož působení jsme zpočátku vkládali nemalé naděje,“ vzkazují Dekoj a spol. vedení v čele s generálním ředitelem Petrem Dvořákem. Viní z toho i Radu České televize, která podle nich působí jako obhájce Dvořákova managementu, nikoli jako kritický kontrolor zastupující veřejnost. Jako už mnohokrát předtím, odbory opět vyzvaly poslance, aby změnili způsob volby radních dohlížejících na veřejnoprávní média.

PROHLÁŠENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU NOO K SITUACI V ČESKÉ TELEVIZI

V Praze, dne 26. února 2014

Výkonný výbor Nezávislé odborové organizace ČT v Praze vyjadřuje hluboké znepokojení a politování nad odchody výrazných tváří, po řadu let spjatých s televizí veřejné služby, izkušených editorů z České televize. Během několika týdnů došlo k totálnímu rozpadu dosud kompaktního týmu Událostí komentářů a diskusních pořadů ČT24. Odchody zkušených osobností z ČT jsou důsledkem dlouhodobě napjaté atmosféry, ve které se jen těžko duševně pracuje. Jistě není samo sebou, že se v posledních dvou letech rapidně zvýšila spotřeba antidepresiv indikovaných závodní lékařkou. V prostředí plném strachu, marnosti a beznaděje, kde jsou zaměstnanci i externí spolupracovníci mnohdy nuceni k neúnosné pracovní době, která jim znemožňuje elementární kontakt s rodinami, se nedá očekávat žádný profesní růst, tvůrčí invence ani spokojenost z vykonané práce. Není tedy divu, že z takového prostředí, kde převažuje demotivace, únava a pasivita, lidé utíkají. Jsme zklamáni důsledky řídících metod, které předvádí management, do jehož působení jsme zpočátku vkládali nemalé naděje.

Za stávající situaci je však do značné míry spoluzodpovědná i Rada ČT, která se dlouhodobě nechová jako kontrolní orgán, ale spíš jako obhájce managementu, který do čela televize veřejné služby dosadila. Na takový kontrolní orgán nemá nejmenší smysl se obracet s jakýmkoli podnětem či stížností.

Vzhledem k vážnosti situace, vyzýváme, v posledních patnácti letech již poněkolikáté, zákonodárné sbory, aby už konečně přikročily k tolik potřebné radikální změně zákonů tak, aby mediální rady nemohly být voleny nazákladě tajemných lobbisticko-politických obchodů a tudíž z velké většiny nebyly složeny z poslušných loutek bez sebevědomí, morální integrity a bez odpovědnosti k veřejnému zájmu. Ostatně nová politická reprezentace mimo jiné před volbami slibovala odpolitizování mediálních rad, a změny příslušných zákonů jsou obsaženy i ve vládním programovém prohlášení. Důrazně žádáme, aby legislativní proces byl zahájen neprodleně, než bude v televizi veřejné služby dílo zkázy dokonáno.

Výkonný výbor NOO ČT v Praze:

Antonín Dekoj v. r., předseda NOO
Hana Vidimská v. r., místopředsedkyně NOO Jiří Černý v. r.
Adam Komers v. r.
Jiří Utitz v. r.

REAKCE ČESKÉ TELEVIZE NA PROHLÁŠENÍ ODBORŮ

ČT24 je jedním z nejúspěšnějších zpravodajských televizních kanálů v celoevropském kontextu. V tuto chvíli zaměstnává přes tři sta padesát lidí s průměrnou mzdou násobně převyšující průměr celorepublikový. Zpravodajský kanál opustili v poslední době tři editoři a dva moderátoři, a to na vlastní žádost a po standardní dohodě s vedením redakce. Česká televize považuje za absurdní situaci, kdy odbory rezignovaly na řešení pracovně-právních otázek a věnují se problematizaci toho, že někteří zaměstnanci z vlastní vůle opouštějí svoji pozici. Navíc, když důvody, které uvádějí, neodpovídají argumentaci prezentované odbory.

Česká televize lituje odchodu každého zkušeného zaměstnance, takové rozhodnutí však zcela respektuje. V ČT24 nyní pracují desítky erudovaných editorů i moderátorů, kteří za dobu svého působení v ČT prokázali, že mají potenciál dosáhnout vysokých profesních kvalit a i jim chce redakce zpravodajství dát příležitost dále se rozvíjet. Obměna televizních tváří i osobností podílejících se na vysílání patří k životu každé televize a do jisté míry je i zárukou toho, že neustrne ve vývoji.

„Odborářské prohlášení považuji za naprosto skandální obsahem i formulacemi. Situaci ve zpravodajství v něm interpretuje pět lidí, z nichž pouze jeden má s úsekem souvislost, ostatní působí jako technik z přenosu, zvukař, účetní a stavěč scénických dekorací. Je-li zákonnou rolí odborů lhaní, překrucování a vyjadřování se k věcem nepříslušným, pak toto prohlášení je praktickou ukázkou tohoto poslání. Vidím v něm jasnou snahu odborů o politizaci dění v České televizi,“ říká ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal a dodává: „Nejsem si vůbec jist, jestli by ostatní členové odborové organizace, kterým na České televizi záleží, s posledním prohlášením odborů souhlasili.“

„Předseda televizních odborů, pan Antonín Dekoj, bohužel pochopil špatně informaci, kterou ode mě vyslechl při soukromém rozhovoru v ordinaci. A bohužel ji i ve zcela nereálném kontextu použil do oficiálního prohlášení odborů. Počet preskripcí antidepresiv na mém pracovišti skutečně za posledních několik let o jednotky stoupl, není však možné dávat tento stav do přímé souvislosti se situací v České televizi. Nejen, že je vyšší míra užívání těchto medikamentů celosvětovým trendem, ale na pacienty působí i množství vlivů, které nemají s pracovními podmínkami zcela nic společného. Budu za manipulaci a zneužití mnou poskytnuté informace požadovat od pana Dekoje omluvu, neboť cítím, že mě jako profesionálního lékaře poškozuje,“ říká praktická lékařka České televize Martina Zajíčková.

Alžběta Plívová, mluvčí ČT