V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Odbory v rozhlasu: propouštění zhorší program

 • ČTK
 • 21. 06. 2018 00:05

Odbory Českého rozhlasu žádají, aby vedení upustilo od avizovaného propouštění. Sepsaly otevřený dopis, který za hodinu podepsalo přes 100 pracovníků. Sdělil to jejich předseda Jiří Hubička. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral na začátku měsíce oznámil, že veřejnoprávní médium v následujících měsících propustí nejméně 100 z 1500 zaměstnanců. Odůvodnil to úsporou personálních nákladů kvůli chystanému zvyšování platů i změnou zákona o DPH.

Odboráři dnes uvedli, že nepříznivou finanční situaci Českého rozhlasu nezavinili zaměstnanci, a proto nemohou na překotné řešení situace doplatit ztrátou místa. Za vývoj finanční bilance podle nich nesou zodpovědnost představitelé managementů - minulých i současného. Přesto ještě 5. června 2018 trval generální ředitel na tom, že nebude usilovat o zvýšení koncesionářských poplatků, dodali.

Proti tomu, že by Český rozhlas byl v nepříznivé finanční situaci, se důrazně ohradil jeho mluvčí Jiří Hošna. „Je to naprostý nesmysl, ekonomika Českého rozhlasu je stabilizovaná, hospodaříme s vyrovnaným rozpočtem,“ řekl dnes ČTK. Zopakoval, že jedním z hlavních důvodů kroku je to, aby ČRo mohl přidat peníze současným zaměstnancům a byl konkurenceschopný na trhu práce. „Musím odmítnout, že by šlo nesystémové propouštění,“ dodal.

Odbory dnes dále uvedly, že sběr podpisů pod otevřený dopis potrvá do 27. června. Iniciátoři dopisu předali text vedení Českého rozhlasu a následně ho zaslali na vědomí Radě Českého rozhlasu, Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, Volebnímu výboru Poslanecké sněmovny, Českomoravské konfederaci odborových svazů a ministerstvu kultury ČR.

Plánované snížení počtu pracovních míst o 3 % se má týkat všech divizí, dalších 5 % pak budou muset uspořit vybrané úseky, kterých se dosud personální změny týkaly jen minimálně. Například ze zpravodajství, ve kterém pracuje 323 lidí, by mělo odejít 20 až 25 zaměstnanců. Personální náklady tvoří 59 % rozpočtu Českého rozhlasu.

Platy se mají zvýšit ve dvou vlnách. Díky uspořeným financím by mohli pracovníci divizí, kterých se bude týkat propouštění významněji, dostat přidáno na podzim. Plošné navýšení mezd pro všechny zaměstnance Českého rozhlasu je pak možné očekávat od ledna příštího roku. Průměrná mzda ve veřejnoprávním rádiu byla loni 37.901 Kč.

Otevřený dopis proti nesystémovému propouštění v Českém rozhlase

Odborová organizace Českého rozhlasu a další pracovníci Českého rozhlasu jasně odmítli chystané hromadné propouštění. Členové odborů i neorganizovaní pracovníci na dnešní mimořádné schůzi představili Otevřený dopis proti nesystémovému propouštění zaměstnanců ČRo v tomto znění:

 • Rada odborové základní organizace a níže podepsaní pracovníci a pracovnice Českého rozhlasu odmítají plánované propuštění 100 – 120 zaměstnanců, které generální ředitel Českého rozhlasu vyhlásil 5. června 2018.
 • Nepříznivou finanční situaci Českého rozhlasu nezavinili zaměstnanci, a proto nemohou na překotné řešení situace doplatit ztrátou místa. Za vývoj finanční bilance nesou zodpovědnost představitelé managementů – minulých i současného. Přesto ještě 5. června 2018 trval generální ředitel na tom, že nebude usilovat o zvýšení koncesionářských poplatků.
 • Jsme přesvědčeni, že propuštění zaměstnanců na principu plošně stanovených kvót se negativně promítne do úrovně programu. Po takto masivním odchodu zaměstnanců nebude v žádném případě možné zachovat dosavadní rozsah a kvalitu služeb Českého rozhlasu.
 • Požadujeme, aby vedení Českého rozhlasu od tohoto záměru ustoupilo a předložilo personální koncepci s návazností na koncepci rozvoje a programu Českého rozhlasu.

Pod dopis se za jednu hodinu podepsalo více než 100 pracovníků, podpisové archy jsou nyní k dispozici dalším zaměstnancům Českého rozhlasu.

„Vedení Českého rozhlasu prosazuje masivní propouštění bez představy, jaké dopady to bude mít na úroveň programu,“ varuje předseda Rady odborové základní organizace Jiří Hubička.

Sběr podpisů potrvá do 27. června 2018. Iniciátoři dopisu předali text vedení Českého rozhlasu a následně ho zaslali na vědomí Radě Českého rozhlasu, Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, Volebnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Českomoravské konfederaci odborových svazů a ministerstvu kultury ČR.  

Jiří Hubička
předseda Rady základní odborové organizace

Stanovisko vedení Českého rozhlasu k plánované optimalizaci pracovních míst

Považujeme za nutné vyjádřit se k plánované optimalizaci pracovních míst v Českém rozhlase. Zároveň chceme uvést na pravou míru údaje obsažené v otevřeném dopise Rady OZO ze dne 20. června 2018, protože obsahuje řadu nepřesností.

 • Optimalizace počtu pracovních míst v Českém rozhlase je pečlivě naplánovaná, a to tak, aby nijak neohrozila služby, jež Český rozhlas poskytuje svým posluchačům. V Českém rozhlase pracuje 1583 lidí. Snížení počtu pracovních míst o 120 není ničím, co by mohlo ohrozit chod Českého rozhlasu jako instituce či jeho vysílání a program. Pro odcházející zaměstnance má Český rozhlas připraveny v případě dohody dvě průměrné mzdy navíc nad rámec Zákoníku práce a Kolektivní smlouvy. Nabídne jim i odbornou pomoc při hledání nového uplatnění na trhu práce.
 • Cílem optimalizace pracovních míst v Českém rozhlase je zvýšení efektivnosti práce a procesů. Zároveň si chceme vytvořit prostor pro zvýšení konkurenceschopnosti Českého rozhlasu na trhu práce a vytvořit si prostor pro valorizaci mezd zaměstnanců. Dalším důvodem optimalizace pracovních míst je pak návrh novely zákona o DPH, která v případě schválení Parlamentem ČR zruší výjimku pro Český rozhlas již v roce 2019. Dojde-li k tomu, Českému rozhlasu bude příští rok v rozpočtu chybět zhruba 120 milionů korun. Na tuto situaci musí být Český rozhlas jako řádný hospodář připraven.
 • Ekonomika Českého rozhlasu je stabilizovaná a rozhlas hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Byl to právě stávající management ČRo, který vymohl výjimku v zákoně o DPH, díky níž měl rozhlas letos ve svém rozpočtu k dispozici o desítky milionů korun navíc.
 • Vedení Českého rozhlasu bude usilovat o to, aby byla nad novelou zákona o DPH v Parlamentu ČR vyvolána diskuse s cílem tuto výjimku zachovat. Stejně tak bude vedení ČRo usilovat o navýšení rozhlasového poplatku.
 • Než bude Český rozhlas chtít zatížit českou veřejnost navýšením poplatku, chce jako řádný hospodář nejdříve hledat úspory uvnitř instituce v personálním i provozním rozpočtu. Debata o zvýšení rozhlasového poplatku však bude záležitostí minimálně měsíců a její výsledek je nejistý, což dokládá dlouhodobě chybějící politická vůle pro tento krok.
 • Vedení Českého rozhlasu předkládá každý rok Radě ČRo Rámcový plán činnosti ČRo pro daný rok, který je veřejně dostupný. Stejně tak má ČRo připravený Strategický plán činnosti do roku 2022. Činnost Českého rozhlasu je dána Zákonem o ČRo, Statutem ČRo, Kodexem ČRo a Zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání.

Cílem vedení Českého rozhlasu je, aby Český rozhlas naplňoval svůj dlouhodobý cíl: být moderním a sebevědomým médiem veřejné služby, které se může srovnávat s vyspělými západoevropskými vysílateli.

V Praze dne 21. června 2018

René Zavoral, generální ředitel, v.r.

 Jan Menger, ředitel Regionálního vysílání, v.r.

Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchod, v.r. 

Jan Pokorný, ředitel Zpravodajství, v.r.

Ondřej Nováček, ředitel Program, v.r.

Jiří Malina, ředitel Nových médií, v.r.

Karel Zýka, ředitel Techniky a správy, v.r.

Martin Vojslavský, ředitel Ekonomiky, v.r.

Kateřina Konopásková, ředitelka Výroby, v.r.

Josef Havel, ředitel Kanceláře generálního ředitele, v.r.

Jakub Čížek, ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu, v.r.

Renáta Klabíková, vedoucí Personalistiky a vzdělávání, v.r.

Petr Šmelhaus, vedoucí Právního odd., v.r.