Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

Odhad: o výsledku volby prezidenta rozhodnou mladí. Přijdou-li, vyhraje Schwarzenberg

Analytická firma, která jako jediná přesně předpověděla výsledek prvního kola, odhaduje výsledek druhého.

Šance kandidátů před druhým kolem prezidentských voleb jsou vyrovnané a o výsledku rozhodnou mladí voliči. Odhaduje to společnost Semantic Visions, na základě analýzy přes 455 tisíc příspěvků ze 1760 zpravodajských online zdrojů v češtině, a to v období od 1. října 2012 do 20. ledna 2013.

„Pokud se [mladí] rozhodnou jít k urnám, vyhraje Karel Schwarzenberg. Čím víc jich půjde, tím větší má šanci,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci v Praze František Vrabel, konzultant šéf Semantic Visions, firmy, která jako jediná přesně odhadla výsledek prvního kola.

Podle analýzy mainstreamová média, s největším impaktem podávají Schwarzenberga spíše v lepším světle než Zemana, výrazné rozdíly jsou tak pozorovatelné na blozích na jedné straně a na Facebooku na straně druhé.

„Obecně se nám ukazuje rovnovážná situace. Na druhou stranu je zde zřejmý vliv negativní kampaně, kterou rozjel Miloš Zeman, která naklání emoční náboj v neprospěch Karla Schwarzenberga. Při bližším zkoumání zjišťujeme, že zdrojem negativního náboje jsou hlavně blogy, které dávají prostor tomu, aby se negativní vlna vzbuzovaná Zemanem internetem dále nesla.“ Negativní vlnou míní analytici především nacionální témata, třeba poválečný odsun sudetských Němců z československého pohraničí.

„Situace na Facebooku je dramaticky odlišná. Nejde jen o počty fanoušků, které mluví pro Schwarzenberga, momentálně je to zhruba 171 tisíc proti 35 tisícům, ale především o aktivitu na těchto profilech. Zeman se sice snažil na Facebooku o ofenzivu, ale ta mu nevyšla. Použil totiž stejné negativní zbraně jako v případě ostatních médií, a to narazilo na nepochopení, neporozumění uživatelů Facebooku, kterým Zemanovy argumenty říkají velmi málo nebo se míjejí účinkem. Jsou evidentně zacíleny na starší generaci.“

„Dalším důvodem je to, že strategie, kterou zvolil na Facebooku, jde proti duchu Facebooku, jakožto média a komunikační platformy,“ míní analytici Semantic Visions a připomínají, že Facebook je podstatou pozitivní. „Zeman se snažil, ale byla to zvrchu naordinovaná kampaň, která nenašla skutečnou odezvu mezi mladými uživateli Facebooku,“ shrnuli.

„Jsem toho názoru, že Zeman udělal negativní kampaní chybu. Jeho tvrdé jádro není třeba přesvědčovat, naopak otráví lidi, kteří byli na vážkách, a přiměje řadu dalších, aby k volbám šli, protože se cítí negativní kampaní dotčeni,“ odhaduje konzultant František Vrabel.

Podle Vrabela sociální sítě volby rozhodnou, vidí je jako nejsilnější aktivizační médium pro mladé nerozhodnuté voliče. „Čím vyhrocenější situace bude, tím víc mladých lidí k volbám půjde,“ řekl na dotaz Médiáře.

Počty zpráv o kandidátech

Počty zpráv o kandidátech

Pozitivní zmínky o finalistech

Pozitivní zmínky o finalistech

Negativní zmínky o finalistech

Negativní zmínky o finalistech

Počty zmínek o kandidátech

Počty zmínek o kandidátech. Miloš Zeman vložil velké množství energie, aby Schwarzenberga na Facebooku dohnal.

Kontrast následujících dvou grafů je v interpretaci toho, co se děje na Facebooku, rozhodující - ukazuje, že aktivita na profilu Miloše Zemana je umělá, zatímco na stránce Karla Schwarzenberga výrazně spontánnější.

Sentiment příspěvků o Karlu Schwarzenbergovi

Sentiment příspěvků o Karlu Schwarzenbergovi

Sentiment příspěvků o Miloši Zemanovi

Sentiment příspěvků o Miloši Zemanovi

Pro lepší představu ještě analytici připomínají zastoupení české populace na Facebooku. Ze zhruba 3,8 milionu uživatelů jich jsou téměř tři čtvrtiny ve věku od 18 do 44 let.

Česká populace na Facebooku

Česká populace na Facebooku

Stáhněte si kompletní analýzu Semantic Visions k prvnímu a druhému kolu prezidentské volby.

METODOLOGIE VÝZKUMU

Semantic Visions použila obdobný přístup jako v případě své úspěšné predikce parlamentních voleb 2010 ve Velké Británii (pro CNN), prezidentských voleb 2012 ve Spojených státech a také prvního kola českých prezidentských voleb. Zjednodušeně řečeno, o volebních výsledcích rozhoduje všeobecná známost osoby (celkový počet článků a zmínek v médiích), její vnímání (poměr pozitivních a negativních zmínek v médiích) a v konečné fázi kampaně i jejich vzájemná dynamika.

Výchozí data z Facebook profilů prezidentských kandidátů laskavě poskytla firma Socialbakers, u online médií byla hodnocena data přímo získaná Semantic Visions.

Hodnoceným obdobím bylo 1. 10. 2012 – 20. 1. 2013, s důrazem na poslední 3 týdny. Analyzovány byly dva velké soubory dat:

(a) Online média: 455 139 článků získaných z celkem 1.760 online zdrojů (zpravodajské portály a blogy), které publikují ve formátu RSS. V této množině článků bylo automaticky identifikováno 56 711 zmínek. Z toho Zeman měl zmínek 28 432 a Schwarzenberg 28 279. Tyto zmínky byly dále podrobeny detailní analýze sentimentu / emočního náboje (u obou kandidátů byly aplikovány stejné algoritmy).

(b) Sociální sítě: 119 064 postů a komentářů z Facebook profilů obou prezidentských kandidátů. Z tohoto počtu patřilo Zemanovi 30 055 a Schwarzenbergovi 89 009. V tomto obsahu bylo automaticky identifikováno 13 423 postů a komentářů majících emoční náboj. Z toho Zemanovi přináleželo 3 450 a Schwarzenbergovi 9 973. Tyto byly dále podrobeny detailní analýze, která rozlišovala tři úrovně pozitivního, resp. negativního sentimentu (u obou kandidátů byly aplikovány stejné algoritmy).