Odhad-zdarma.cz vypracoval přes milion online odhadů a má nový web od agentury #mdworks

Pro úřady, ze zvědavosti i pro realitní transakce. Zájem o online odhady roste.

Odhad-zdarma.cz

Odhad-zdarma.cz v novém

Češi využívají čím dál více online nástroj, který umí bez nutnosti vkládání kontaktních údajů a zdarma vypočítat tržní cenu nemovitosti i výši nájmu kdekoliv v ČR. Jen za minulý rok přesáhla celková hodnota oceněných nemovitostí v kalkulačce Odhad-zdarma.cz 1,2 bilionu Kč. Zakladatelé projektu se však nechystají usnout na vavřínech a chuť do dalšího rozvoje předznamenává i nová verze webových stránek, za kterou stojí digitální agentura #mdworks.

Nový web Odhad-zdarma.cz

Nový web Odhad-zdarma.cz

Předchozí web Odhad-zdarma.cz

Předchozí web Odhad-zdarma.cz

Nový web Odhad-zdarma.cz: parametry

Nový web Odhad-zdarma.cz: parametry

Předchozí web Odhad-zdarma.cz: parametry

Předchozí web Odhad-zdarma.cz: parametry

Nové funkce odstartovaly změny webdesignu

Důležitou roli v oblíbenosti podobných nástrojů pro online ocenění hraje spolehlivost i rychlost získání výsledku. Online kalkulačka proto kombinuje informace o inzertních cenách a realizovaných prodejích s cenovými mapami realitních odborníků. Vše navíc začíná revidovat umělá inteligence, která zpřesňuje výsledky. Díky obrovskému množství dat a dlouhodobému vývoji algoritmu mohou uživatelé zadávat relativně malé množství vstupních informací. Průchod kalkulačkou byl tak i doposud rychlý a pohodlný. Zadavatelé však chtěli umožnit rozšíření služby o další funkce, což už si vyžádalo novou verzi webových stránek, jejichž realizace trvala přibližně 11 měsíců.

Klíčové přitom bylo zachovat pohodlný a rychlý průchod kalkulačkou. „Bylo třeba připravit webdesign na nově plánované funkce a budoucí vývoj, se kterými původní UX nepočítalo. Jednotlivé kroky výpočtu a zadávání parametrů bylo třeba jinak seskupit, abychom dosáhli lepší logické návaznosti. Cílem redesignu bylo i přiblížit zážitek z používání webových stránek mobilní aplikaci,” dodává k realizaci art directorka agentury #mdworks Žaneta Fojtášková.

Žaneta Fojtášková

Žaneta Fojtášková

Zadání nové verze stránek formovala data

Spolupráce mezi službou Odhad-zdarma.czdigitální agenturou #mdworks probíhá už několik let. Co začalo jako zakázka na správu PPC kampaní nyní zahrnuje kompletní marketingovou podporu včetně vývoje samotné kalkulačky. Podstatnou výhodu pro realizaci představovalo právě i dlouhodobé poznávání uživatelů, analyzování dat i vhled agentury.

„Velkou pozornost jsme věnovali už formulaci samotného zadání, sběru dat a analýze starší verze webových stránek. Získali jsme detailní zpětnou vazbu od laické i odborné skupiny. Veškeré podněty či naše úvahy jsme ověřovali pomocí dat. Na základě toho jsme definovaly problémy a výzvy. Můžeme říct, že fázi zadání, poznání potřeb a stanovení cílů jsme věnovali až 30 % celkové doby realizace,” říká výkonný ředitel agentury #mdworks Daniel Pech.

Daniel Pech

Daniel Pech

Složitost projektu si vyžádala zvláštní přístup k realizaci

Splnění nároků na potřebné funkce při zachování uživatelské přívětivosti představovalo zásadní výzvu. Projektový tým tomu přizpůsobil i samotnou strategii realizace. „K webdesignu jsme nepřistupovali jako k velkému komplexnímu projektu, ale naopak jako k jednotlivým cestám, kterými se může uživatel vydat. Identifikovali jsme překážky, které se na této cestě mohou objevit a k nim jsme připravovali řešení. Umožnilo nám to postupovat systematicky a minimalizovat prostor pro chyby. Obrovským přínosem této strategie byla i schopnost koncentrovat pohledy klienta i jednotlivých specialistů vždy na konkrétní problém,” upřesňuje Žaneta Fojtášková.

Když je zadavatel součástí projektového týmu

V poměrně netradiční úrovni zapojení se rozhodli působit i zadavatelé. Tento model si zpětně pochvaluje jak klient, tak i agentura. „Od začátku jsme věděli, že chceme být v podstatě součástí projektového týmu a ne jenom ‚pouhým zadavatelem‘. Velmi nás i proto nadchnul přístup a sladěnost realizačního týmu #mdworks. Projevovalo se to prakticky v každé fázi projektu, kdy jsme vnímali absolutní odhodlání společně vytvořit online nástroj, který bude intuitivní, rychlý a spolehlivý. Zaujala nás i strategie realizace a způsob práce. Byla to pozoruhodná kombinace otevřené mysli, schopnosti definovat problém, ověřit si ideu pomocí dat a velmi precizně zpracovat řešení,” dodává k průběhu spolupráce Jakub Zámiš, spoluzakladatel projektu Odhad-zdarma.cz.

Jakub Zámiš

Jakub Zámiš

Text je součástí placené spolupráce s agenturou #mdworks

Sdílejte