Výroční ceny přímého marketingu IMC Czech Awards letos přidávají dvě nové kategorie Produktový launch a Budování značky. Víc v rozhovoru s šéfkou poroty Monikou Otradovcovou.

Odvolací soud potvrdil zamítnutí žaloby Radima Hrehy na ČTK, že je ředitelem agentury

Rada ČTK v roce 2009 nejdřív ve výběrovém řízení vybrala Radima Hrehu. Poté, co jeho předchůdce Milan Stibral vzal zpět svou rezignaci, tendr zrušila, Hrehu odvolala a potvrdila ve funkci.

  • ČTK
  • 16. 01. 2013 14:52

Městský soud v Praze dnes zamítl odvolání Radima Hrehy, který se domáhal určení, že byl k 1. říjnu 2009 jmenován generálním ředitelem ČTK. Hrehovu žalobu už před rokem zamítl Obvodní soud pro Prahu 1, odvolací soud teď toto rozhodnutí potvrdil. Rozsudek je tak pravomocný, lze jej zvrátit pouze případným dovoláním k Nejvyššímu soudu.

Hreha navrhoval, aby městský soud rozsudek zrušil a vrátil věc k projednání soudu obvodnímu, který by měl jako svědky vyslechnout členy Rady ČTK. Odvolací senát předsedy René Fischera se však zcela ztotožnil s názorem prvoinstančního soudu, podle kterého už Hreha nemá na určení vzniku pracovního poměru k ČTK naléhavý právní zájem, a jeho určovací žaloba tak pozbývá svého opodstatnění.

Hreha musí ČTK nahradit náklady odvolacího řízení ve výši 37 tisíc Kč.

Rada ČTK uspořádala výběrové řízení na generálního ředitele v roce 2009 poté, co tehdejší ředitel Milan Stibral ohlásil rezignaci. V řízení v srpnu vybrala Hrehu, v září ale výběrové řízení zrušila a Hrehu do funkce nejmenovala. Prvního října 2009, kdy mělo začít funkční období nového ředitele, rada v zájmu nastolení právní jistoty o tom, kdo je oprávněn řídit ČTK, Hrehu odvolala a potvrdila ve funkci dosavadního ředitele Milana Stibrala.

Hreha tvrdí, že jmenován byl, ale soudy se s tímto názorem neztotožnily. „Žalobce (Hreha) na místo generálního ředitele žalované (ČTK) nebyl nikdy platně jmenován, jeho volba generálním ředitelem byla Radou ČTK v souladu s dotčenými právními předpisy zrušena, respektive z důvodu právní jistoty byl navíc tento z místa generálního ředitele s účinností ke dni 1. 10. 2009 odvolán,“ konstatoval v rozsudku obvodní soud.

Radim Hreha se u soudu rovněž domáhal verdiktu, že Stibral přestal být ředitelem ČTK v září 2009. To soud odmítl se zdůvodněním, že Hreha není účastníkem právního vztahu mezi ČTK a Stibralem, a proto není oprávněn domáhat se verdiktu o tom, zda takový právní vztah existuje, nebo ne.

Stibral stál v čele agentury od 9. června 1993 do června 2011. Rada tehdy na základě nového výběrového řízení jmenovala k 10. červnu 2011 generálním ředitelem Stibralova náměstka Jiřího Majstra.