Odvolaní radní RRTV uspěli ve sporu o milionové doplatky

Kauza se týká dění před 17 lety, ovšem ani dnešní rozsudek není pravomocný.

  • ČTK
  • 27. 04. 2020 16:35
Vladimír Špidla v kampani Světozoru

Bývalý předseda vlády Vladimír Špidla v loňské kampani kina Světozor

Šest bývalých, odvolaných členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) u soudu znovu uspělo s žalobou, kterou se domáhají vyplacení ušlé mzdy. Podle dnešního nepravomocného rozsudku jim má RRTV uhradit celkem přes 14 milionů Kč plus úroky z prodlení. Radu odvolal v roce 2003 tehdejší premiér Vladimír Špidla (ČSSD), a to v souvislosti s arbitráží mezi Českou republikou a Central European Media Enterprises (CME). Soudy už dříve konstatovaly, že Špidlovo rozhodnutí bylo nezákonné.

Šestice odvolaných radních - Zdeněk Duspiva, Pavel Foltán, Petr Žantovský, Josef Musil, Jiří NovotnýPetr Štěpánek - v žalobě požadovala, aby jim rada doplatila mzdu od jejich odvolání až do vypršení šestiletého funkčního období. Soud přiznal každému z radních přes dva miliony korun. Nejvíce - 2,88 milionu Kč - dostal Duspiva, současný ředitel českobudějovického studia Českého rozhlasu. Úroky z prodlení navíc jednotlivé částky navyšují o další miliony. Při stanovení částek vyšel soud ze znaleckého posudku, který má RRTV podle verdiktu rovněž uhradit. Radním pak musí zaplatit také náklady, jež vynaložili na soudní spor.

Obvodní soud pro Prahu 1 vyhověl žalobě už v roce 2015, odvolací senát však toto rozhodnutí zrušil a vrátil spor k novému projednání. Soud věc tentokrát vyhodnotil jako pracovněprávní nárok a období, po které muži nemohli vykonávat svou činnost, posoudil jako překážku v práci.

Zabýval se také tím, zda nárok bývalých radních není promlčený, a dospěl k tomu, že nikoliv. Předsedkyně soudního senátu Jaroslava Novotná připomněla, že o zrušení nezákonného odvolání se radní dozvěděli až v květnu 2007 z rozsudku pražského městského soudu. Od té doby jim plynula tříletá promlčecí lhůta, žalobu přitom podali v roce 2008. Soudkyně navíc podotkla, že i pokud by tato lhůta uplynula, nebyla by námitka promlčení v souladu s dobrými mravy.

Právě na případný rozpor s dobrými mravy dnes upozorňoval i právní zástupce radních. Podotkl, že to byl stát, který vydal nezákonné rozhodnutí, jež muselo být nejprve zrušeno.

Právník RRTV po vyhlášení verdiktu uvedl, že se s radou poradí ohledně podání odvolání. Při jednání trval na tom, aby soud žalobu zamítl jako nedůvodnou. Mimo jiné poznamenal, že pokud sněmovna navrhne premiérovi odvolání vysílací rady, nemůže premiér postupovat jinak, než všechny členy neprodleně odvolat. Návrh sněmovny podle něj představoval nepřekročitelnou překážku toho, aby radní mohli vykonávat svou funkci a pobírat plat, a nelze jej pokládat za nezákonný.

Šlo o Novu

Po stockholmské arbitráži s CME musel stát zaplatit přes 10 miliard Kč za znehodnocenou investici do komerční televize Nova. Premiér Špidla tehdy vysílací radu odvolal, protože podle sněmovny opakovaně závažně neplnila své povinnosti. Část poslanců totiž považovala radu za viníka toho, že Česko arbitráž prohrálo.

Sněmovna posléze vytvořila vyšetřovací komisi, která dospěla k závěru, že v arbitráži s firmou CME se sice stát dopustil několika chyb, ale na škodě, kterou CME utrpěla v souvislosti s investicí do Novy, vinu nemá. Podle členů odvolané rady zpráva komise jednoznačně vyvrátila jejich odpovědnost.

„Bylo to vyvráceno xkrát, i během tohoto soudního jednání. Tato příšerná kauza nás za 17 let stála čest, peníze, energii a kdo ví co všechno. Nikdo mi nikdy neublížil tak jako předseda vlády Vladimír Špidla,“ řekl k tomu dnes v jednací síni Štěpánek. „To, že jsme zavinili arbitráž, je nonsens. Je prokázáno, že to tak nebylo. Potvrdila to i vyšetřovací komise,“ přidal se Foltán, který je v současnosti společně s Žantovským členem Rady ČTK.