Online reklama loni vyrostla o 18 %, hlásí SPIR

Podle výzkumu obsadili inzerenti online reklamní prostor za 118 miliard Kč v ceníkových cenách. V čistých cenách to podle obchodního ředitele Seznamu je zhruba šestkrát míň.

Výdaje do online reklamy v roce 2022 meziročně vzrostly téměř o pětinu, konkrétně o 18 %, uvedlo Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) na základě výzkumu inzertních výkonů, který si nechalo provést od agentury Median. Výzkum probíhal letos v lednu a únoru a zapojili se do něj internetoví provozovatelé, mediální, digitální a specializované agentury, reklamní síť i přímí inzerenti. Na růstu se podílela display reklama (meziročně vzrostla o 23 %) a reklama ve vyhledávání (plus 9 %), naopak reklama v katalozích a řádková inzerce poklesly souhrnně o 9 %.

Na základě kombinace čistých cen a ceníkové hodnoty reklamního prostoru dochází SPIR k částce celkem 56,8 miliardy Kč, při převodu na ceníkové ceny dokonce na 117,7 miliardy, přičemž tvrdí, že internet tak potvrzuje roli inzertně nejsilnějšího mediatypu.

„Výkon ostatních mediatypů na trhu je udáván v ceníkových cenách, zatímco objem internetové inzerce je tvořen ceníkovými i čistými cenami. Proto od roku 2021 SPIR výzkum metodicky upravil, přepočítal celkový výkon onlinu na ceníkové ceny, aby bylo možné srovnání s ostatními mediatypy,“ uvádí sdružení.

Jak se objem online reklamy počítá

Výzkumem zjištěný výkon internetové reklamy byl do ceníkových (gross) cen přepočten pomocí inverzních konverzních údajů použitých v celoevropském výzkumu online inzertních výdajů AdEx Benchmark od IAB Europe, kam SPIR dodává data za Česko.

Celkové číslo výkonu digitálu v ceníkových cenách je složené ze dvou dílčích hodnot.

  • První složkou jsou reklamní formy, které jsou ve výzkumu přirozeně v ceníkových (gross, retecard) cenách, to je direct display a katalogy a řádková inzerce.
  • Druhou složkou jsou reklamní formy programmatic display a search, které jsou ve výzkumu přirozeně v čistých (reálných, net net) cenách. Tato druhá složka je přepočtena na ceníkové ceny příslušným inverzním koeficientem použitým ve výzkumu Adex od IAB Europe pro převod ceníkových cen naopak na čisté ceny.

V uvedených inzertních výkonech internetové reklamy jsou zahrnuta všechna relevantní v Česku působící média, sociální sítě, vyhledávače, platformy a jejich reklamní sítě.

Podrobněji o použité metodice na www.inzertnivykony.cz

Očekávání pro rok 2023 je pesimističtější: růst investic do online reklamy by podle SPIR letos měl zpomalit na 7 %. V odhadech růstu bývají respondenti tradičně konzervativní, letos k opatrnosti v odhadech přispívá i nepříznivá ekonomická situace a dopady inflace.

Údaje o ostatních mediatypech už půl roku neveřejné

Objem hrubých reklamních investic za ostatní mediatypy (televize, rádio, tisk, out-of-home) za rok 2022 stále není k dispozici. Příslušný monitoring provádí výzkumná agentura Nielsen, ta ale průběžná čísla od loňského podzimu nepublikuje a zatím nevydala ani souhrnné údaje za loňský rok.

„V tuto chvíli na českém trhu neexistuje shoda na tom, jak počítat výkony internetu, transparentně, jasně a rozklíčovatelně, a porovnávat je s jinými mediatypy,“ řekl v nedávné debatě Médiáře Tomáš Hynčica, šéf a majitel výzkumné firmy Ressolution Group a donedávna dlouholetý manažer Nielsen Admosphere, ředitel právě monitoringu reklamních investic. „Revoluce nastala - a myslím, že to byla opravdu revoluce - na začátku minulého roku, kdy SPIR po letech změnil výpočet, na základě koeficientu IAB přepočítal výkony na ceníkové ceny, bohužel bez nějaké předchozí debaty na trhu a bohužel bez příslušného detailu,“ vysvětoval, proč se Nielsen loni rozhodl data o hrubých reklamních investicích nezveřejňovat.

„Ve všech ostatních mediatypech se zohledňovaly ceníkové ceny, zatímco v případě internetu šlo o ceny částečně ceníkové, částečně ale u aukčních metod prodeje reklamy – PPC a další – o reálné. Nedávalo to smysl, do výpočtů se přidávaly hvězdičky odkazující na četné vysvětlivky,“ uvedl ke stavu před úpravou metodiky SPIR obchodní ředitel Seznamu Tomáš Búřil. „Proto se potom přistoupilo k tomu, že jsme převedli všechno na ceníkové ceny, čímž internet vyrostl,“ dodal ke genezi údajů.

Objem peněz reálně investovaných do internetové reklamy v Česku přitom obchodní ředitel Seznamu Búřil odhaduje na 18 až 19 miliard Kč. Vychází z toho, že Seznam.cz má roční příjmy 5,6 miliardy Kč, přičemž zároveň předpokládá, že Seznam.cz tvoří zhruba 30 % trhu, po dalších 30 % mají Google a Facebook a zbylých 10 % připadá na ostatní tuzemské hráče.

K monitoringu hrubých mediálních investic