Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Opozice získá zákonem právo publikovat v místním tisku, potvrdil prezident

  • ČTK
  • 18. 09. 2013 10:09

Opozice od října získá zákonné právo publikovat v obecním periodiku, čemuž se mnohé radniční koalice zatím bránily. Přiměřený prostor opozici umožní novela tiskového zákona, kterou v úterý podepsal prezident Miloš Zeman.

Cílem novely je podle ministra kultury Jiřího Balvína zajištění plurality v radničních periodikách v zájmu zprostředkování objektivních a vyvážených informací. Návrh má podle jeho zastánců korigovat stav, kdy jsou mnohá obecní periodika pouze „hlásnou troubou radnice“.

Novela stanovuje, že všichni členové zastupitelstva budou muset dostat přiměřený prostor pro publikování svých názorů v radničním periodiku. Pokud opozice prostor přesto nedostane, bude mít vydavatel povinnost zajistit zveřejnění doplňující informace. Členové zastupitelstva tak budou mít právo na dodatečné uveřejnění požadovaného sdělení.

Zákon nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, a tedy k 1. říjnu.

Občanské sdružení Oživení v průzkumu z roku 2007 zjistilo, že v 72 % radničních listů se objevovaly články místních politiků, které byly v souladu s postoji radnice. Pouze 10 % periodik nabízelo alternativní politické články. Jen čtvrtina periodik poskytovala prostor pro dopisy občanů, většinou ale jen pro souhlasná vyjádření s postoji radnice.