Osud Mladé fronty se bude dál řešit v Budějovicích

Vrchní soud v Praze odmítl přesunout věc úpadku Mladé fronty před pražský Městský soud.

Krajský soud v Českých Budějovicích 15. května 2020 svolal věřitele k přezkoumání pohledávky přihlášené na vydavatelství Mladá fronta, které je v úpadku. Vzhledem k vysokému počtu účastníků řízení protahovaly jednání opatření proti šíření koronaviru. Foto: ČTK / Václav Pacner

Krajský soud v Českých Budějovicích 15. května 2020 svolal věřitele k přezkoumání pohledávky přihlášené na vydavatelství Mladá fronta, které je v úpadku. Foto: ČTK / Václav Pacner

Vrchní soud v Praze odmítl návrh Krajského soudu v Českých Budějovicích, aby insolvenční řízení s vydavatelstvím Mladá fronta převzal Městský soud v Praze. Důvody pro přechod insolvenčního řízení do Prahy považuje Vrchní soud za nedostatečné. S přesunem řízení nesouhlasila ani společnost Mladá fronta, ani insolvenční správkyně. Řízení bude pokračovat v Českých Budějovicích. „Nadřízený soud má za to, že důvody uváděné krajským soudem v Českých Budějovicích jsou [...] nedostatečné, jelikož insolvenční soud už provedl v insolvenčním řízení řadu úkonů; mimo jiné vydal rozhodnutí o úpadku,“ uvedl v odůvodnění předseda senátu Vrchního soudu Jaroslav Zelenka.

Vrchní soud zrušil v září prohlášení konkurzu na Mladou frontu kvůli možné podjatosti soudce krajského soudu Zdeňka Strnada vůči Mladé frontě, případně dalším účastníkům řízení. Strnad byl z rozhodování vyloučen a spis dostal soudce Miloš Vondráček.

Vydavatelství i většina věřitelů má sídlo v Praze. „U Krajského soudu v Českých Budějovicích byla věc projednávána z důvodu koncernového propojení dlužníka se společností Heavy Machinery Services (HMS), jejíž insolvenční řízení je u tohoto soudu vedeno, avšak rozhodnutím Vrchního soudu v Praze byl vyřizující soudce (Strnad), jenž současně projednává věc HMS, z rozhodování ve věci vyloučen. Důvod vedení věci u zdejšího soudu tedy odpadl,“ uvedl začátkem října v návrhu Vondráček.

Vrchní soud v Praze uvedl, že zkoumání místní příslušnosti insolvence je časově omezeno a soustředí se na začátek řízení. Nejpozději jej lze řešit, než soud začne jednat. „Případně před vydáním rozhodnutí, jímž je i rozhodnutí o úpadku dlužníka. Za současného pokročilého stavu insolvenčního řízení je tak zřejmé, že pouhé vyloučení zákonného soudce Zdeňka Strnada z projednání, k němuž došlo až poté, co soud rozhodl o úpadku, nemůže být relevantním důvodem pro delegaci,“ uvedl Zelenka. Přesouvat řízení mezi soudy by podle něj mělo být výjimečné.

Insolvenční správkyně Petra Hýsková zatím odůvodnění nečetla detailně. „Ale z logiky věci považuji to vyjádření za správné, protože v tom řízení je třeba urychleně pokročit vpřed, pokud se chceme ještě pokusit zachránit Mladou frontu,“ řekla dnes ČTK.

Sdílejte