Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Pardubický kraj změnil logo, ponechal tvar globu

Nové logo Pardubického kraje navrhl designérský ateliér pod vedením Přemysla Kokeše.

Nové logo Pardubického kraje

Nové logo Pardubického kraje

Pardubický kraj změnil po 15 letech své logo, které používá pro propagaci v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu. Jeho nová podoba navázala na tu předchozí jen tvarem globu, který je obsažen také ve znaku kraje.

Jedna z variant původního loga Pardubického kraje

Jedna z variant původního loga Pardubického kraje

Do nového loga promítli údajně designéři pod vedením Přemysla Kokeše symbolickou mapu Pardubického kraje s jeho charakteristickým křížením důležitých historických i moderních dopravních cest. „Díky nim tu byla založena a rozvíjela se většina významných sídel. V historických dobách to byla Trstenická stezka a spojnice Vídně s Vratislaví, podél kterých vznikala města jako Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Polička, Svitavy, Moravská Třebová a další. Novým impulsem byla železnice, která dala vyrůst průmyslovému rozvoji měst jako Přelouč, Pardubice, Choceň, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, a tím kraj výrazně ovlivnila,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

Ateliér designérů pod vedením Přemysla Kokeše dosud navrhoval pro Pardubický kraj prezentační předměty vhodné pro výrobu v chráněných dílnách. „Původní logo bylo pro tyto účely nepraktické. Po několika společných konzultacích a prezentaci radním vznikl výsledný tvar. Logo nepoužívá nové barvy, vychází z těch, které jsou ve znaku Pardubického kraje. Mezi ostatními logy bude lehce zapamatovatelné svým tvarem i výrazností, můžeme ho používat i v reliéfu nebo plošném či prostorovém zpracování,“ uvedl první náměstek hejtmana Roman Línek. První ohlasy na nové logo vyzněly kriticky v tom smyslu, že nyní připomíná švédskou vlajku, podle hejtmana Netolického se v něm však dá najít myšlenek daleko víc.

Ukázka aplikace nového loga na propagační předměty

Ukázka aplikace nového loga na propagační předměty

Pardubický kraj chce nové logo zavádět postupně s dopracováním grafického manuálu. Materiály s původním logem hodlá spotřebovat a průběžně nahrazovat.