V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Pazdera a Krupička v Motor Media Mladé fronty

Do divize Motor Media vydavatelství Mladá fronta, kterou od června řídí Lukáš Zmátlík, nastoupili dva noví šéfredaktoři. Vojenskohistorický magazín Historia Bellica povede David Pazdera. Profesního měsíčníku o silniční dopravě, přepravě nákladů a osob Lastauto omnibus se ujímá Jiří Krupička.

David Pazdera

David Pazdera

Pazdera pracuje v Mladé frontě od roku 2007 jako produktový manažer knižní divize, kde má na starost naučnou literaturu. Do vydavatelství nastoupil po dlouholetém působení v pozici redaktora a zástupce šéfredaktora dvou odborných měsíčníků o zbraních a střelectví, věnoval se také redigování a překládání knih o vojenské historii. V divizi Knihy rozběhl vydávání titulů o moderních fortifikacích nebo o odstřelovačích. „Jednou z podstatných novinek, kterou čtenáři určitě uvítají, bude výraznější zapojení autorů, jejichž publikace vydává knižní divize vydavatelství Mladá fronta. Budeme pokračovat v součinnosti s renomovanými německými periodiky Clausewitz a Militär & Geschichte. Větší důraz ale budeme klást na výběr materiálů a kvalitu překladů. Celkově ovšem budeme věnovat větší pozornost českým tématům, případně tématům svázaným s naší historií,“ uvedl Pazdera.

Jiří Krupička

Jiří Krupička

Krupička do roku 2015 pracoval v Mladé frontě v divizi Euro E15, kde se mimo jiné účastnil spuštění projektu videorozhovorů Euro TV. Od roku 2015 externě pracoval v magazínech Autoservis a Oldtimer v redakčním týmu a marketingu. Několik let se aktivně věnuje automobilovému sektoru, převážně historickým vozidlům všech kategorií. Pořádá nebo spolupořádá motoristické akce a založil veteránský klub. Dál se věnuje online marketingu a rozvoji sociálních sítí v motoristické oblasti. „Rád bych posunul měsíčník modernějším směrem, postupně budeme měnit vizuální stránku a pracovat na zkvalitnění obsahu. Nově sestavíme tým zkušených redaktorů a profesionálů, a i nadále se budeme naplno věnovat užitkovým vozům, autobusům a aktuálním tématům. Více se zaměříme na bližší spolupráci se zahraniční redakcí našeho prestižního stejnojmenného evropského časopisu. Také bych rád přidal nové rubriky zaměřené na historii automobilové přepravy. Je potřeba rozvíjet a propojit moderní online technologie a tištěná média,“ plánuje Krupička.