Peníze tvůrcům napřímo už poslala desetina českých uživatelů internetu

Nejčastěji využívané platformy pro přímé platby tvůrcům jsou tu Twitch, YouTube, Patreon.

Výsledky výzkumu v kostce

Výsledky výzkumu v kostce

Desetina z uživatelů internetu v Česku už využila možnosti zaplatit přímo tvůrcům online obsahu, jako jsou youtubeři, podcasteři nebo streameři. Dve třetiny z nich přitom zvolily jednorázovou platbu, skoro polovina už vyzkoušela předplatné, respektive pravidelně se opakující částku. Z těch, které respondenti někdy podpořili nebo podporují, byli víc než jednou zmínění tvůrci s přízvisky Agraelus, Kovy, FlyGunCZStandaShow.

Ukazuje to průzkum, který exkluzivně pro Médiář provedla letos v červenci agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Jedná se o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace republiky.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

Ti, kteří už někdy poslali tvůrcům na internetu peníze, pro to nejčastěji využili platformu Twitch, kterou využívají hlavně herní influenceři, následně YouTube, celosvětově nejpopulárnější videoweb umožňující nabídnout placené členství či posílat takzvané donaty, a Patreon, nástroj právě pro vybírání peněz za tvorbu na internetu.

Kromě Twitche a YouTube, jejichž podpořená znalost mezi tuzemskými uživateli internetu činí shodně 27 %, si respondenti jako jako další takové platformy vybavují OnlyFans (19 %), donate přes TikTok (17 %) a Discord (17 %), potom i relativně novou českou platformu HeroHero (2 %). Ostatní české platformy jako čerstvě spuštěné Pickey či chystané Gazetisto znají jen desetiny procenta místních uživatelů, stejně jako americký Substack.

Otázky a odpovědi podrobně

Jaké online platformy, které umožňují tvůrcům (například youtuberům, podcasterům či influencerům) získávat pravidelně peníze jako formu podpory od svých fanoušků, znáte nebo jste o nich aspoň slyšel/a?

  • Respondenti si spontánně nejčastěji vybavili online platformy YouTube (20 %), Instagram (12 %), TikTok a Twitch (obě po 9 %) a Patreon (7 %). Nepřekvapivě všechny tyto platformy zmiňují častěji mladí lidé – například YouTube zmínilo 40 % respondentů mezi 15 a 34 lety, ale pouze 8 % dotázaných nad 45 let. Ženy si vybavily Instagram a TikTok o něco častěji než muži, muži zase YouTube, Twitch či Patreon. Víc než polovina respondentů neví nebo si na žádnou platformu nevzpomněla.

Které z následujících online platforem pro podporu tvůrců znáte nebo jste o nich aspoň slyšel/a?

  • Z vybraných online platforem jsou nejznámějšími Twitch a donate přes YouTube (obě zná 27 % respondentů), následuje donate přes TikTok (19 %), OnlyFans, Discord (obě 17 %) a Patreon (15 %). Aspoň jednu platformu zná 43 % dotázaných. Kromě TikToku znají tyto platformy častěji muži než ženy, o něco víc žen pak nezná žádnou. Opět vidíme u jednotlivých platforem výrazný rozdíl (několik desítek procentních bodů) mezi nejmladší věkovou skupinou a těmi staršími. Žádnou nezná 22 % dotázaných do 34 let, 61 % ve skupině mezi 35 a 44 let a ve věku nad 44 let dokonce 79 %.

Už jste někdy na internetu finančně podpořil/a nějakého tvůrce obsahu nebo něčí dílo, ať už jednorázově nebo například formou předplatného?

  • Celkem 10 % z dotázaných respondentů už někdy na internetu podpořilo tvůrce obsahu nebo dílo. Tuto zkušenost má víc mužů (14 %) než žen (6 %), a taky víc mladších respondentů (16 % ve věku do 34 let).

Jak jste tvůrce na internetu podpořil/a?

  • Ti, co mají s podporou na internetu zkušenosti, podpořili tvůrce nejčastěji jednorázovou platbou, méně často pak formou členství, předplatného nebo pravidelnými příspěvky, malá skupina je podpořila jiným způsobem.

Přes kterou službu/platformu jste tvůrce podpořil/a?

  • Z uvedených online platforem respondenti nejčastěji podpořili tvůrce přes Twitch, prostřednictvím donate přes YouTube a Patreon, víc než třetina respondentů pak podpořila tvůrce přes jinou online platformu než byly uvedené. Ostatní platformy vybraly jenom nízké jednotky respondentů nebo žádní.

Koho jste takto podpořil/a nebo nyní podporujete?

  • Z tvůrců, které respondenti někdy podpořili nebo podporují, byli zmínění víc než jednou Agraelus, Kovy, FlyGunCZ či StandaShow. Část dotázaných si však nepamatuje, koho podpořila.

Proč jste se rozhodl/a, že takto tvůrce podpoříte?

  • Podle otevřených odpovědí respondentů se takto rozhodli, protože oceňují práci svých oblíbených tvůrců a věří, že tato práce by měla být finančně odměněna jako každá jiná. Finanční podpora také často přináší praktické výhody, například exkluzivní přístup k části obsahu.