Petr Kellner tragicky zahynul v Aljašských horách

Petr Kellner byl nejúspěšnějším českým podnikatelem. Zakládal a vlastnil skupinu PPF.

Zemřel Petr Kellner, zakladatel a většinový majitel skupiny PPF. Bylo mu 56 let. „S hlubokým zármutkem oznamujeme, že při nehodě vrtulníku v Aljašských horách, v sobotu 27. března 2021, tragicky zahynul zakladatel a majoritní akcionář skupiny PPF pan Petr Kellner. Důvody nehody, při níž zahynulo celkem pět osob, jsou předmětem vyšetřování,“ uvedla PPF na svém webu.

„Zatímco jeho pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem. Pohřeb proto proběhne v úzkém rodinném kruhu. Prosíme všechny, zejména média, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny pana Petra Kellnera,“ doplnila.

Petr Kellner se narodil v květnu 1964 v České Lípě, v roce 1986 promoval na Fakultě výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze. Záhy v 90. letech spoluzakládal skupinu PPF. V posledních letech řídil její strategický rozvoj a další směřování. Byl majoritním akcionářem PPF Group, s podílem 98,93 % na hlasovacích právech. Dalšími akcionáři jsou Ladislav BartoníčekJean-Pascal Duvieusart, oba s podílem 0,535 %.

Podle výroční zprávy PPF za rok 2019 byly hlavním segmentem PPF, měřeno podílem na vlastním kapitálu, finanční služby a bankovnictví (40 %), následovaly telekomunikace (17 %), nemovitosti (10 %) a strojírenství (4 %). Konkrétně v oblasti telekomunikací jsou aktivy PPF provozovatel infrastruktury Cetin, telekomunikační operátor O2 v Česku a na Slovensku a operátor Telenor působící v Maďarsku, Bulharsku, Srbsku a Černé Hoře. V říjnu 2020 navíc PPF převzala mediální skupinu CME, která provozuje televize v pěti zemích Evropy, v čele s televizí Nova v Česku. PPF má i 40% podíl v Mall Group.

„Někdy se ptám sám sebe: ‚Proč tolik pracuji, proč nejsem víc v klidu?‘ Upřímná odpověď? Předně mne práce pořád baví,“ napsal Petr Kellner do předloňské výroční zprávy PPF. „Baví mne přemýšlet a vymýšlet, jak věci udělat líp, jinak. Baví mne učit se a uspět. Vím, že k cíli nikdy nevede jen jedna cesta, a naplňuje mne hledat tu nejlepší. A pak je to nejdůležitější: cítím odpovědnost. Odpovědnost za druhé. Za své děti, za naše firmy, za to, co jsme v PPF za téměř třicet let vybudovali. PPF bych nikdy nepostavil sám, bez partnerů, zákazníků, zaměstnanců. Úspěch není výsledkem jedince, ale spolupráce týmu, rodiny, blízkých, Skupiny. Chci jim za to všem poděkovat.“

Odpoledne PPF oznámila, že řízením veškerých aktivit ve skupině byl dnes pověřen jeden z akcionářů Ladislav Bartoníček.

Oznámení skupiny PPF

Skupina PPF oznamuje, že řízením veškerých aktivit ve skupině, místo zesnulého Petra Kellnera, byl dnes pověřen jeden z akcionářů pan Ladislav Bartoníček.

Jednotlivé společnosti skupiny PPF jsou řízeny profesionálními týmy manažerů. Skupina PPF jako celek má vypracovaný systém řízení jejích investičních projektů. Společnost konstatuje, že na jejím běžném každodenním fungování se odchodem jejího zakladatele nic nemění. PPF bude pod vedením Ladislava Bartoníčka pokračovat ve svých investičních projektech v souladu s plány a vizemi, které se svým týmem spolupracovníků vytvořil Petr Kellner.

Děkujeme všem za projevy soustrasti a za přímluvy a modlitby pro pozůstalé. Kondolence je možné zasílat na adresu Office of Petr Kellner, Evropská 17, Praha 6, nebo na email condolences@ppf.cz.

Zdroj: PPF

Sdílejte