Pietro Filipi má novou vizuální identitu od Najbrtů

Nová vizuální identita Pietro Filipi od Studia Najbrt

Nová vizuální identita Pietro Filipi od Studia Najbrt

Nová vizuální identita Pietro Filipi od Studia Najbrt

Nová vizuální identita Pietro Filipi od Studia Najbrt

Nová vizuální identita Pietro Filipi od Studia Najbrt

Nová vizuální identita Pietro Filipi od Studia Najbrt

Nová vizuální identita Pietro Filipi od Studia Najbrt

Nová vizuální identita Pietro Filipi od Studia Najbrt

Nová vizuální identita Pietro Filipi od Studia Najbrt

Nová vizuální identita Pietro Filipi od Studia Najbrt

Nová vizuální identita Pietro Filipi od Studia Najbrt

Nová vizuální identita Pietro Filipi od Studia Najbrt

Tradiční česká značka Pietro Filipi si nechala vytvořit novou vizuální identitu od grafického Studia Najbrt. Jeho základem je stále černobílá varianta graficky zpracovaného názvu. Stejně jako většina světových značek, které v posledních letech inovovaly svoji vizuální podobu, i Pietro Filipi zeštíhlelo a původní široké logo je navíc také víc kompaktní.

Součástí nové vizuální identity je kromě logotypu v názvu společnosti kompletně na míru sestavená vlastní abeceda, která umožní jednotnou identitu napříč komunikačními kanály - od newsletterů, webových stránek až po tiskoviny.

Nová vizuální identita Pietro Filipi od Studia Najbrt

Nová vizuální identita Pietro Filipi od Studia Najbrt

Nová vizuální identita Pietro Filipi od Studia Najbrt

Nová vizuální identita Pietro Filipi od Studia Najbrt

Nová vizuální identita Pietro Filipi od Studia Najbrt

Nová vizuální identita Pietro Filipi od Studia Najbrt

Novinkou je rovněž grafický symbol kombinující úvodní písmena názvu, tedy PF. Tato zkrácená forma názvu je vhodná na visačky, ale jakožto symbol značky by se mohla objevit i na samotných výrobcích. Navíc se částí symbolu lze dál pracovat formou rastru. Ten lze jako vzor použít na balicím papíru, tiskovinách, taškách nebo přímo na látkách.

Variantou vizuální identity je i možné doplnění místa původu, tedy Prague, které by se mohlo objevit například na nákupních taškách. “Označení původu je typické pro mnohé luxusní značky,” doplnil majitel značky Michal Mička.