Plochy na autobusech v Praze získal BigBoard

Dopravní podnik Praha oznámil vítěze tendru na pronájem reklamních ploch 300 busů.

Dopravní podnik hlavního města Prahy vybral ve výběrovém řízení nájemce reklamních ploch na 300 autobousech pražské městské hromadné dopravy. Stala se jím reklamní společnost BigBoard. Pronájem ploch na busech MHD - na 150 kratších a 150 delších, kloubových - získala na jeden rok, za cenu 3,050 milionu Kč. Byla to nejvyšší nabídka ze všech předložených. Podnik přitom v tendru zohlednil nejvyšší podanou cenu jako hlavní hodnotící kritérium. Výběrové řízení popisuje jako poptávkové.

BigBoard vyhrál řízení na pronájem reklamních ploch na 300 autobusech MHD už podruhé. Loni však uzavření smlouvy znemožnila předběžná opatření podaná ze strany konkurenční firmy Rencar, se kterou dopravní podnik vede soudní spory ohledně platnosti dlouhodobé smlouvy. Pražský dopravní podnik proto tehdy plochy pronajal druhému v pořadí, společnosti Czech Outdoor, která obstarávala v loňském roce 2017 reklamu na 300 autobusech po dobu šesti měsíců. BigBoard i Czech Outdoor patří do téže tuzemské skupiny BigMedia. Rencar spadá do konkurenční francouzské skupiny JCDecaux.

Rencar se nad výsledky tendruje podivuje. „Podnik v lednu letošního roku uzavřel smlouvu na pronájem 300 autobusů se společností BigBoard na dobu 12 měsíců za částku 3.050.000. Shodnou částku přitom BigBoard v loňském roce nabízel za pronájem stejného počtu autobusů na šest měsíců. Je zcela nepochopitelné, jak odborníci z jedné společnosti mohou nabízet za stejné portfolio služeb v letošním roce poloviční nájemné než v roce loňském,“ prohlásil Pavel Slabý, generální ředitel Rencaru. „Letošní výběrové řízení podle našich informací jeví jasné známky netransparentnosti, jelikož Dopravní podnik hl. m. Prahy informace o řízení nikde nezveřejnil,“ doplnil.

Pražský dopravní podnik připomíná, že Rencar zajišťuje reklamu na 130.000 nosičích hlavního města. Za to podle podniku platí Rencar Praze zhruba 50 milionů Kč ročně, přičemž podnik tvrdí, že od konkurenčních firem má nabídky na garantovaný příjem z provozování reklamy přes 140 milionů Kč ročně. Rencar výše uvedené rozporuje: „Dle účetních závěrek je patrné, že nájemné ze strany Rencaru je téměř dvojnásobné. V roce 2015 Rencar uhradil 80 milionů a v roce 2016 dokonce 86 milionů Kč. Roční tržby Rencaru z reklamy se přitom pohybují okolo 110 milionů Kč. Výše odvedeného nájemného tedy činí zhruba 75 % tržeb, což je řádově o 50 % víc, než je na okolních evropských trzích běžné.“

„Toto nájemné ale nezahrnuje celé reklamní portfolio, neboť Rencaru nebylo v rozporu se smlouvou umožněno využít od roku 2013 reklamní prostor, který stále neoprávněně užívá EuroAWK,“ uvádí firma Rencar ze skupiny JCDecaux. EuroAWK vlastní německá matka mezinárodní sítě AWK.

Reakce DPP na výroky generálního ředitele Rencaru Pavla Slabého k výběrovému řízení na pronájem reklamních ploch 300 autobusů 

V reakci na článek výše se Dopravní podnik Praha v pondělí 12. února ohradil proti tvrzení generálního ředitele společnosti Rencar Pavla Slabého, že „výběrové řízení jeví jasné známky netransparentnosti, jelikož Dopravní podnik hl. m. Prahy informace o řízení nikde nezveřejnil“. Reakci podniku uvádíme v kompletním znění.

DPP zdůrazňuje, že výběrové řízení na pronájem reklamních ploch 300 autobusů proběhlo naprosto transparentně. DPP výběrové řízení zveřejnil na svých webových stránkách s návštěvností 1,2 milionu návštěvníků měsíčně. Od 9. listopadu do 20. listopadu 2017 bylo oznámení o výběrovém řízení součástí domovské strany DPP. Tuto skutečnost dokládáme výpisem z Google Analytics, který je přílohou tohoto dokumentu, a dále printscreeny webových stránek DPP. Do výběrového řízení se tak mohl přihlásit kdokoliv, kdo splnil jeho kvalifikační podmínky. Učinili tak dva zájemci.

Společnost Rencar, která byla až do loňského roku monopolním provozovatelem reklamy na plochách DPP, nabídku nepodala ani loni, ani v roce 2016. Za to se jí však v loňském roce podařilo celkem třemi předběžnými opatřeními zabránit společnosti BigBoard, aby s DPP uzavřela smlouvu na pronájem těchto ploch. Místo BigBoardu tak nakonec musela být smlouva uzavřena se společností CzechOutdoor, která podala druhou nejvyšší nabídku. DPP tím Rencar způsobil škodu ve výši 1 550 000 Kč, kterou DPP na Rencaru nyní soudně vymáhá.

Příjmy DPP z pronájmu reklamních ploch na autobusech se díky transparentnímu výběrovému řízení navýšily na zhruba desetinásobek. Rencar v posledních letech generoval obrat v řádu statisíců korun za pronájmy ploch na více než 1000 autobusech DPP. DPP tedy obdržel z pronájmu reklamních ploch na trojnásobném počtu autobusů pouze zhruba 10 % toho, co nyní získá prostřednictvím výběrového řízení. Z takto transparentně vysoutěženého pronájmu reklamních ploch tak DPP na jednom autobusu od nynějšího nájemce získá více než třicetinásobek toho, co dostával od společnosti Rencar.

DPP dále nesouhlasí s výrokem generálního ředitele Rencaru, který tvrdí, že „v roce 2015 Rencar uhradil 80 milionů a v roce 2016 dokonce 86 milionů Kč. Roční tržby Rencaru z reklamy se přitom pohybují okolo 110 milionů Kč. Výše odvedeného nájemného tedy činí zhruba 75 % tržeb, což je řádově o 50 % víc, než je na okolních evropských trzích běžné.“

Ve skutečnosti finanční příjmy z provozování reklamních ploch Rencarem pro DPP klesly od roku 2013 pod 50 milionů korun ročně, zatímco v roce 2008 činily ještě 90 milionů Kč. Generální ředitel Rencaru Pavel Slabý tedy používá nepravdivé a zavádějící údaje. Za rok 2017 obdržel DPP od Rencaru na účet méně než 49 milionů korun, podobně tomu bylo i předloni.

Podle znaleckého posudku by přitom měly čisté příjmy z reklamy pro DPP dosahovat více než 100 milionů ročně. Úspěšné výběrové řízení na pronájem nevyužitých reklamních ploch na 300 autobusech je tak jedním z kroků, který zajišťuje vyšší příjmy pro DPP z reklamy.

Zdroj: Dopravní podnik Praha