V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Plus může mít pokrytí až 80 %

Novela zákona o Českém rozhlasu dostává konkrétní podobu.

  • ČTK
  • 11. 06. 2014 15:47
Český rozhlas Plus odstartoval 1. března 2013, nahradil zpravodajské Rádio Česko, publicistickou Šestku a Leonardo

Český rozhlas Plus odstartoval 1. března 2013, nahradil zpravodajské Rádio Česko, publicistickou Šestku a Leonardo

Připravovaná novela zákona o Českém rozhlasu počítá u stanice Český rozhlas Plus s pokrytím nejvýše 80 % obyvatelstva v pásmu velmi krátkých vln (VKV). Vyplývá to z úprav, které ministerstvo kultury provedlo po připomínkovém řízení. Nepůjde tak o celoplošné pokrytí, jak připouštěla původní verze předlohy, kterou nyní posoudí vláda.

Hlavním účelem novely je umožnit rozšíření příjmu stanice mluveného slova Plus na velmi krátkých vlnách. V současné době v tomto pásmu vysílá pouze v Praze a okolí, a to v dopoledním a odpoledním bloku. Po celý den je pak šířeno v digitálních sítích a v pásmu středních vln od 16 do 24 hodin. Generální ředitel rozhlasu Peter Duhan v minulém týdnu uvedl, že rozhlas by po schválení novely v příštím roce mohl na VKV pokrýt 40 % území. Upraví kvůli tomu svou dosavadní síť vysílačů velmi krátkých vln.

Podle aktuálního znění novely by rozhlas získal možnost využít vhodné kmitočty získané optimalizací vlastní sítě a rádiové kmitočty pro tento program vyhrazené, „nejvýše však v rozsahu regionálního rozhlasového vysílání“, což podle vysílacího zákona znamená příjem pro méně než 80 % obyvatelstva.

V novele zůstává také podmínka, že do vysílání stanice Plus bude napříště zakázáno vkládání reklamy.

Rozsah veřejné služby se má zpřesnit

Z připomínkového řízení rovněž vyplynulo, že ministerstvo kultury se v budoucnu hodlá zabývat otázkou naplňování veřejné služby, a to zřejmě v rámci přípravy dokumentů věnovaných rozhlasové a televizní digitalizaci. Reagovalo tak na připomínku resortu průmyslu a obchodu, jenž upozornil, že způsob naplňování veřejné služby není vymezen v zákoně o Českém rozhlasu ani v jiném strategickém dokumentu. To je přitom podle resortu nezbytné, aby byla možná kontrola veřejností a také aby komerční provozovatelé mohli přizpůsobit své obchodní záměry. Stejná situace podle ministerstva průmyslu panuje u České televize.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu proto navrhuje, aby byl zpracován strategický rámec rozvoje médií veřejné služby a až na základě této vládou schválené strategie, by mělo dojít, pokud by se to jevilo jako potřebné, ke změně legislativní úpravy Českého rozhlasu a případně i České televize,“ uvedl resort.

Ministerstvo kultury podněty z připomínkového řízení již zpracovalo a dokument putuje k dalšímu projednání takzvaně bez rozporu. Připomínka zmiňující strategický rámec jde podle ministerstva mimo rozsah předkládané novely, a proto se jí bude věnovat až v dalších materiálech.

„Ministerstvo kultury se bude podílet na přípravě strategických dokumentů týkajících se přechodu na zemské rozhlasové digitální vysílání a přechodu na DVB-T2. V této souvislosti bude účelné zabývat se otázkou redefinice poslání veřejné služby v oblasti vysílání z hledisek uváděných v připomínce ministerstva průmyslu a obchodu,“ uvedl resort kultury.