PNS chce novou linkou víc konkurovat České poště

Typ linky, která bude instalovaná v provozu PNS

Typ třídicí linky, která bude instalovaná v provozu PNS. Linka Simex Flexi bude postavená na třídicích technologiích německého koncernu Böwe Systec a softwarovém řešení postaveném na modulech WMS od české firmy Aeqoom Technologies, která zároveň zajišťuje integraci celého systému. Foto: PNS

Největší tuzemský distributor tisku První novinová společnost (PNS) koupil za desítky milionů korun novou třídicí linku. Chce ji využít mimo jiné na třídění dopisů a víc tak konkurovat České poště. Zkušební provoz linky bude zahájen v srpnu. Ve svém pražském logistickém centru PNS zvažuje také zahájení automatizovaného třídění distribuovaných časopisů.

Zařízení umožní vytřídit až 60.000 adresných zásilek nebo 24.000 tiskových titulů za hodinu. Do budoucna firma počítá s dalším rozšířením třídicích kapacit.

Výsledkem investice má být podle PNS i úspora lidské práce, pozitivní dopad na produktivitu, spolehlivost a bezpečnost. V oblasti remitendy se očekává odstranění chyb a zásadní snížení reklamací ze strany prodejců tisku týkajících se zaúčtování vracených titulů.

„Je to velký technologický skok, který nás dostane mezi evropské lídry v oblasti distribuce tiskovin a adresných zásilek. Zlepšíme kontrolní mechanismy v celém procesu třídění adresných zásilek,“ uvedl předseda představenstva PNS Vít Rozsypal.