PNS zfúzuje s Mediaservisem a PNS Grosso

Firmy Mediaprint a PNS Grosso zaniknou, od ledna 2020 bude existovat jediná PNS.

Akcionáři První novinové společnosti ve středu na valné hromadě schválili fúzi tří firem, které v současné době tvoří holding PNS. V rámci sloučení přejde jmění zanikajících společností Mediaservis a PNS Grosso na nástupnickou První novinovou společnost. Hlavním účelem fúze je celkové zjednodušení a zefektivnění procesů v rámci holdingu. PNS to oznámila v tiskové zprávě.

Rozhodným datem pro spojení bude 1. leden 2020. Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení zanikajících společností a převezme všechna jejich práva a závazky. Převezme také všechny zaměstnance Mediaservisu.

„Věříme, že tímto spojením vznikne jeden silný subjekt v oblasti distribuce tisku, adresných a neadresných zásilek a provozování sítě trafik PNS. Fúze jednotlivých společností dosavadního holdingu je přitom jednou z nejefektivnějších cest, jak sjednotit a zefektivnit jednotlivé agendy, aby nedocházelo k duplicitě procesů a ke zbytečnému zvyšování nákladů, které mají bezprostřední dopad na fungování společnosti,“ uvedl předseda představenstva PNS Vít Rozsypal.

Valná hromada dále schválila navýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění Mediaservisu o 1,129 milionu Kč na 475,498 milionu. Navýšení základního kapitálu nástupnické společnosti bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty každé její akcie.

První novinová společnost je největším distributorem tisku do prodejní sítě v Česku a prostřednictvím Mediaservisu také největším alternativním poštovním operátorem. Mediaservis ovládla loni. Hlavními akcionáři PNS jsou Mafra (37,51 %), Vltava Labe Media (35 %) a Czech News Center (27,02 %). PNS loni zvýšila výnosy o 350 milionů Kč na 3,24 miliardy. Zisk před zdaněním vzrostl zhruba o dvě pětiny na 46,5 milionu.

Sdílejte