Po 10 letech bude ČTK ve ztrátě, příští rok jí přitíží ceny energií a inflace

Ztráta veřejnoprávní tiskové agentury má v roce 2023 činit 4,79 milionu Kč, počítá vedení.

Veřejnoprávní zpravodajská agentura Česká tisková kancelář plánuje příští rok hospodařit se ztrátou 4,79 milionu Kč. „Příští rok rozpočtujeme poprvé po mnoha letech ztrátu, a to s ohledem na vysokou inflaci, s ohledem na vysoké ceny energií a s ohledem na to, že navzdory tomu chceme zachovat určité jistoty našich zaměstnanců, že chceme zachovat, aby se agentura dále technologicky i jinak rozvíjela,“ sdělil generální ředitel agentury Jiří Majstr na dnešním zasedání Rady ČTK. Ta rozpočet předložený vedením České tiskové kanceláře schválila hlasy všech pěti přítomných. Nepřítomní Pavel FoltánPetr Žantovský byli per rollam proti.

„Dominantním vlivem rozpočtované ztráty jsou cena energií spolu s enormní inflací,“ doplnil ekonomický ředitel ČTK Vladislav Slabý. „Covidová nejistota z posledních dvou let byla nahrazena nejistotou energetickou a inflační,“ předeslal. Generální ředitel Majstr připomněl, že agentura disponuje 30 miliony nerozděleného zisku z předchozích období, což umožní ztrátu, respektive její případný nárůst pokrýt. „To je částka, která je v podstatě je připravena na nepohodu, takže v tomto rozměru můžeme v nepohodě nějakou dobu zůstat, aniž bychom museli dělat drastická opatření,“ ujišťoval radní. „Z minulých dobrých let máme připraveny prostředky právě na tuto situaci. Nedávalo by smysl nepoužít prostředky, které deset let připravujeme právě na takovou situaci,“ řekl také. ČTK byla nepřetržitě v zisku od roku 2013, kdy převrátila negativní bilanci panující od krize v roce 2008.

Rozpočet se projednával neveřejně, radní tedy neoznámili výši příjmů ani výdajů. V diskusi radních nicméně zaznělo, že výdaje na energie i navzdory zastropování meziročně vzrostou ze šesti na 15 milionů Kč a také to, že konkrétně zpravodajství, fotobanka i nemediální služby plánují dosáhnout kladného hospodářského výsledku.

Podle výroční zprávy za rok 2021 dosáhla ČTK loni zisku 4,2 milionu Kč (po akvizici fotobanky Profimedia činil konsolidovaný zisk skupiny 24,7 milionu). Letos je v plánu rozpočet se ziskem 0,5 milionu. ČTK má sice veřejnoprávní statut, ale už od poloviny 90. let nepobírá žádné prostředky od státu, ani nežije z poplatků od občanů, vydělává si na sebe sama.

Vedení Rady ČTK pokračuje v dosavadním složení

Radní se dnes věnovali také volbě svého vedení. Předsedou Rady ČTK bude další rok David Soukup, místopředsedkyněmi Jana GáborováJaroslava Wenigerová, stejně jako dosud. Rada o tom hlasovala tajně, v neveřejném bodě své schůze. Hlasování i schůze se účastnili ještě další dva radní Angelika BazalováAleš Mareček, nepřítomni byli Foltán a Žantovský.

Aktuální složení Rady ČTK se staronovým vedením

  • David Soukup (předseda) - za ANO
  • Jaroslava Wenigerová (místopředsedkyně) - za Spolu
  • Jana Gáborová (místopředsedkyně) - za SPD
  • Angelika Bazalová - za Piráty
  • Aleš Mareček - za ČSSD
  • Pavel Foltán - za ANO
  • Petr Žantovský - za ANO

Radní dnes rovněž odhlasovali, že příštího generálního ředitele zvolí na základě výběrového řízení. Podmínky tendru i volební řád plánují schvalovat na své další schůzi 23. ledna, nového ředitele či ředitelku chtějí následně vybrat aspoň dva měsíce před koncem mandátu nynějšího ředitele Majstra (ten už kandidovat nechce). Nový šéf či šéfka ČTK by se tak měl ujmout funkce 10. června 2023. Ředitelský mandát je šestiletý.

Radní Foltán se žalobou na cestovné neuspěl

Generální ředitel Majstr v závěru zasedání ještě informoval o soudním sporu, který s ČTK vede zmíněný radní Foltán. Ten se domáhá proplacení svých cestovních výdajů spojených se schůzemi rady v letech 2018 a 2019, jde o necelých padesát tisíc. Podle Majstra soud v první instanci Foltánovu žalobu zamítl. Absenci cestovného a dalších náhrad Foltán kritizuje od svého zvolení. Radní ČTK přitom narozdíl do členů Rady Českého rozhlasu a Rady České televize nemají podle příslušného zákona na náhrady nárok.