Jak koronavirus dopadá na média, marketing a maloobchod v Česku? Čtěte ve speciální příloze.

Po ČT změní logo také Český rozhlas. Poptává i reklamní služby, za 160 milionů na čtyři roky

Český rozhlas chystá rozsáhlou změnu designu. Jeho vedení v čele s ředitelem Peterem Duhanem hodlá změnit logo celého podniku, loga všech stanic, uměleckých těles, soutěží a projektů. Uvedl to dnešní deník E15. Změnu celkového designu představila minulý týden Česká televize.

Stávající logo Českého rozhlasu

Stávající logo Českého rozhlasu

„V oblasti corporate identity je nutná celková obměna a sjednocení grafické podoby značek ČRo a vytvoření jednotného vizuálního stylu,“ řekl deníku mluvčí rozhlasu Jakub Čížek. Termín zavedení nové korporátní identity je naplánován na rok 2013, kdy organizace oslaví 90. výročí zahájení pravidelného vysílání.

Autora nového designu chce rozhlas najít ve výběrovém řízení [viz předběžné oznámení], které by mělo být vyhlášeno v květnu.

Předběžná hodnota zakázky bude kolem 2,5 milionu Kč bez DPH. „Předpokládáme však, že konečná cena bude nižší,“ uvedl Čížek. Další miliony půjdou na nové přelepy aut, vizitky či změny interiérů a exteriérů budov. „Odhad celkových nákladů za zavedení všech nových prvků v praxi je 5 až 7,5 milionu korun,“ doplnil mluvčí.

Současné logo rozhlasu pochází z let 1995 až 1996, autorem je agentura Men on the Moon. Z její dílny pochází také logotypy řady celoplošných i regionálních stanic. V roce 1997 nové logo získalo ocenění Logo roku.

Další tendr: na komplexní reklamní služby

Český rozhlas se také rozhodl najít několik reklamních agentur, se kterými by uzavřel rámcovou smlouvu na dodávku reklamních služeb.

„Zákon o veřejných zakázkách umožňuje uzavřít rámcovou smlouvu buď pouze s jedním uchazečem nebo minimálně se třemi uchazeči. Český rozhlas zvolil variantu využívat služeb více agentur, přičemž počet tří agentur považujeme za optimální. V praxi budou vždy oslovováni s novým zadáním všichni smluvní partneři, kteří podepsali rámcovou smlouvu s Českým rozhlasem,“ sdělil Čížek včera Médiáři, který si informace o zakázkách též vyžádal.

Předběžná celková hodnota plnění je 160 milionů Kč bez DPH. Agentury se mohou hlásit do 11. května [viz zadání příslušné veřejné zakázky]. Rámcové smlouvy budou uzavřeny na čtyři roky, první zakázky by se měly objevit letos v červnu, napsal dnešní E15.

„Předmětem spolupráce bude zajišťování komplexních reklamních služeb v oblasti marketingu, corporate identity, nákupu médií a dalších ATL i BTL aktivit. Pro hodnocení nabídek Český rozhlas připravil případovou studii k 90. výročí svého působení,“ uvedl mluvčí Čížek.

Agentury, které chce rozhlas najít v tomto tendru, pro něj mají mimo jiné implementovat loga vytvořená v rámci výše zmíněného výběrového řízení - jak Čížek říká, „v průběhu celé doby trvání smlouvy, a to v případech, kdy například vznikne nová stanice nebo jiný produkt Českého rozhlasu, který bude potřebovat vytvořit logotyp a vizuální styl“.

Zajímavé je, že i po agenturách bude rozhlas chtít vytvořit novou značku, navrhnout logo. Přihlášené nabídky se totiž budou hodnotit podle následujících kritérií, citováno doslova ze zadávacích podmínek:

  • 45 % - tvorba nové značky a kompletní brand marketing (komplexní kreativní grafický návrh komunikačního vizuálu, návrh loga, apod.)
  • 35 % - kompletní mediamix (seznam všech médií, v nichž bude kampaň realizována, vč. formy a rozsahu konkrétní části reklamní kampaně (mediaplány pro každé jednotlivé médium), včetně nákupu reklamních ploch a nosičů, s ohledem na cílovou skupinu.
  • 20 % - kompletní návrh projektu (vč. zapojení vhodných komunikačních prostředků)

Mluvčí rozhlasu také řekl, že předem nelze určit, kolik zakázek a v jakém objemu ten který uchazeč v průběhu trvání smlouvy získá. „Vždy zvítězí ten nejlepší návrh, který bude splňovat požadavky zadání,“ tvrdí.