Popai CE se slučuje s Asociací 3D reklamy

Asociace 3D reklamy zaniká, organizaci soutěže Hvězda 3D reklamy převezme Popai.

Valná hromada Popai. Zdeněk Sobota stojící vlevo. Foto Popai CE

Loňská valná hromada Popai. Foto Popai CE

Zástupci oborových asociací Popai Central Europe (Popai CE) a A3DR (Asocice třídimenzionální reklamy) se dohodli na sloučení obou asociací do jedné asociace Popai CE včetně propojení členské základny. Název A3DR zaniká a nebude se už dál používat. Dosavadní členové této asociace rozšíří sekci reklamních a dárkových 3D předmětů, která v Popai dlouhodobě existuje. Popai také převezme organizaci tradiční soutěže Hvězda 3D reklamy a stane se jejím novým vyhlašovatelem. Médiář o tom informovala Daniela Krofiánová z Popai.

Bývalý předseda A3DR Pavel Černý rezignoval už loni na jaře na svou funkci, takže do Popai nepřechází. V současnosti pracuje jako šéfredaktor měsíčníku Pro města a obce vydavatelství City PH Publishing.

V důsledku spojení obou asociací Popai rozšíří nejen členskou základnu své sekce 3D reklamy, ale také její program, v němž by se měly objevit nové výzkumné projekty, vzdělávání, medializace a networking. Do kontinuálního vzdělávacího programu Popai CE budou zařazena i témata z oblasti 3D reklamy jako například představení novinek a trendů na trhu 3D reklamy, prezentace případových studií projektů a kampaní s využitím dárkových předmětů a další.

Popai CE chce také dál podporovat širší medializaci oboru 3D reklamy formou tiskových zpráv a prezentačních materiálů, k nimž bude patřit i katalog všech exponátů soutěže Hvězda 3D reklamy. Ten bude distribuován odborné veřejnosti při vyhlašování výsledků soutěže, na seminářích a dalších odborných akcích, v rámci elektronických newsletterů a podobně.

Trh 3D reklamy se rovněž stane součástí analýz a průzkumů Popai CE. Například monitoring investic do in-store komunikace, který je dlouhodobým průzkumovým projektem Popai, bude rozšířen o oblast dárkových předmětů pro podporu prodeje. Monitoring tedy bude sledovat investice do vývoje a produkce tradičních POP nástrojů, digitální komunikace a dárkových předmětů. Dalším projektem je průzkum mezi zadavateli, který bude analyzovat postoje zadavatelů reklamy k dárkovým a reklamním předmětům.

A3DR (Asociace třídimenzionální reklamy) byla založena v roce 1997 coby oborové sdružení v oblasti reklamních, propagačních a dárkových předmětů a médií. Soutěž Hvězda 3D reklamy pořádala od roku 2000. 

Popai CE je globální asociací založenou již v roce 1936 v USA, která  působí i na českém trhu od roku 2001 prostřednictvím národní kanceláře Popai Central Europe.