Poslanci ČSSD navrhli, aby hospodaření ČT a rozhlasu kontroloval NKÚ

  • ČTK
  • 21. 10. 2019 17:05

Čtveřice poslanců ČSSD Alena Gajdůšková, Petr Dolínek, Ondřej Veselý a Antonín Staněk, bývalý ministr kultury, předložila ve sněmovně návrh, aby hospodaření veřejnoprávní České televize a Českého rozhlasu mohl kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Ve zdůvodnění píšou, že reagují na dlouhodobou diskusi o hospodaření veřejnoprávní televize a rozhlasu.

Ve sněmovně se o hospodaření ČT debatovalo naposledy minulý týden, kdy se probíraly její výroční zprávy za rok 2016. Stejně jako zprávy za rok 2017 nebyly schváleny, na pořadu pléna budou opět tento čtvrtek. Odkládané projednávání zpráv ČT se sleduje zejména kvůli tomu, že jejich dvojí neschválení by mohlo vést k odvolání televizní rady. Rada mimo jiné volí a odvolává generálního ředitele.

Kritici i zastánci hospodaření ČT se ve sněmovní debatě nad výročními zprávami shodovali v tom, že veřejnoprávní televize by měla spadat pod kontrolní pravomoc NKÚ. Dolínek řekl minulé úterý, že pokud má hospodaření ČT někdo kontrolovat, měl by to být nezávislý Nejvyšší kontrolní úřad, nikoli dolní komora. Televize v reakci na diskusi na sociální síti uvedla, že její hospodaření podléhá několikastupňové kontrole a že se nebrání ani kontrole ze strany NKÚ.

Nejvyšší kontrolní úřad dosud podle zákona může kontrolovat mimo jiné peníze vybírané na základě zákona ve prospěch právnických osob. Poslanci ČSSD uvádějí, že takovými penězi jsou bezesporu i vysílací poplatky vybírané podle zákona. Odvozují z toho, že působnost NKÚ ke kontrole hospodaření s vybranými poplatky je v zákoně stanovena už nyní, ale pouze nepřímo. Proto chtějí tuto pravomoc zakotvit do zákona přímo, stejně jako právo NKÚ kontrolovat nakládání s majetkem ČT a rozhlasu.

„Poměrně jednoduchou úpravou stávající právní úpravy tak zákonodárce dosáhne toho, že do probíhající mnohavrstevné veřejné diskuse o hospodaření Českého rozhlasu a České televize bude vnesen prvek jednoznačně racionální, tedy informace vyplývající z kontrolních závěrů úřadu,“ píšou poslanci ČSSD.

Ve sněmovně už leží návrhy zákonů včetně novely ústavy, které rozšiřují kontrolní pravomoci NKÚ, a to i na ČT a Český rozhlas. Prošly prvním čtením a projednaly je sněmovní výbory. Nynější novelu zákona o NKÚ dostane nejprve k projednání vláda. Na stanovisko má 30 dní. Bez ohledu na stanovisko vlády se pak novelou budou někdy v budoucnu zabývat poslanci.