V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Poslanci pro omezení anonymní volební reklamy

Nový zákon prošel ve sněmovně prvním čtením.

  • ČTK
  • 23. 01. 2015 12:20

Sněmovna v prvním kole podpořila novelu, která mimo jiné umožní postihovat anonymní volební reklamu. Poslanci dnes rozhodli o tom, že před dalším schvalováním normu projedná sněmovní volební výbor.

Předseda tohoto výboru Martin Komárek (ANO) se pozastavil nad tím, že novela má odkazem na nové předpisy Evropské unie nahradit v zákoně formulace, které zakazují reklamu založenou na podprahovém vnímání nebo se týkají dětí a mladistvých. „Mám určitou pochybnost, zda bude nová úprava dobře fungovat,“ prohlásil Komárek.

V případě volební reklamy přišlo ministerstvo průmyslu a obchodu se zákazem anonymního oznámení místo anonymní reklamy. Toto ustanovení je podle ministerstva v praxi téměř nepoužitelné a nepostižitelné. Problém byl v pojmu reklama, který se týká podnikatelské činnosti. Nově by tak mělo být zakázáno „šíření anonymního oznámení týkajícího se voleb v době od vyhlášení voleb do ukončení hlasování“. Porušení by mohlo být pokutováno až dvěma miliony korun.

Další novinky v zákoně

Novela také převádí dozor nad reklamou na potraviny z krajských živnostenských úřadů na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Jde o dozor nad reklamou, která obsahuje výživová nebo zdravotní tvrzení, a reklamu na potraviny uvádějící v omyl. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) označil přesun za zefektivnění dozoru vzhledem k tomu, že inspekce už má dohled nad značením potravin.

Novela by měla upravit i některé druhy podnikání, například při šíření reklamy na nepovolené nebo neoznámené loterie, na které mají nově dohlížet celní úřady.

Norma rovněž omezuje regulaci reklamy pro činnost v pohřebnictví.

Novinkou z praxe je rozšíření pojmu zadavatele reklamy i na zpracovatele, který reklamu vytvořil sám pro sebe. Norma má umožnit dozorovému orgánu stanovit lhůtu, ve které mu mají být poskytnuty požadované informace.

Zrušit by se měly pořádkové pokuty jako samostatný institut zákona o regulaci reklamy.