Poslanec ANO je pro „přísné otázky“ ohledně ČT

Martin Kolovratník poukazuje na analýzu vysílání České televize a Českého rozhlasu od lidí z FSV UK, podle níž obě veřejnoprávní média před loňskými volbami protežovala TOP 09.

„Nelze nevnímat sílící kritiku České televize. Od mediálních odborníků i od široké veřejnosti. Pro Radu velké téma k diskuzi, pro sněmovní mediální výbor potřeba klást přísné otázky a hledat řešení! Hned v lednu,“ napsal na Twitter Martin Kolovratník, poslanec Babišova hnutí ANO, který v minulém i tomto volebním období ve zmíněném volebním výboru, jenž řeší především právě mediální legislativu, zasedá.

Na otázku otázku Médiáře, které mediální odborníky má na mysli, upřesnil, že například Jana Křečka z Centra mediálních studií (CEMES) při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Zřejmě tak jde o analytickou zprávu, na níž před pár dny upozornily Parlamentní listy. Křeček s týmem, do něhož patřil i profesor Jan Jirák či Petra Mílková, pro potřeby rady pro vysílání zkoumal pořady České televize a Českého rozhlasu před krajskými a senátními volbami v roce 2016. Z analýzy vyšlo hlavně to, že obě veřejnoprávní média v daném období protežovala stranu TOP 09, které v té době předsedal Miroslav Kalousek.

„V celku vysílaných zpravodajských a politicko-publicistických pořadů České televize byla ve sledovaném období zvýhodňována politická strana TOP 09 tím, že promluvám jejích zástupců bylo trvale a pravidelně přidělováno zřetelně více prostoru, než by odpovídalo reálnému postavení této strany v politickém a společenském životě. Analýza naopak zaznamenala trvalé znevýhodňování KSČM, některých dalších nevládních parlamentních a všech neparlamentních stran,“ zní závěr ohledně veřejnoprávní televize.

„V celku vysílaných zpravodajských a politicko-publicistických pořadů Českého rozhlasu byla ve sledovaném období zvýhodňována politická strana TOP 09 tím, že promluvám jejích zástupců bylo trvale a pravidelně přidělováno zřetelně více prostoru, než by odpovídalo reálnému postavení této strany v politickém a společenském životě. V analyzovaném celku vysílání Českého rozhlasu naopak mohlo dojít ke znevýhodnění některých parlamentních a některých neparlamentních stran,“ zjistili výzkumníci ohledně veřejnoprávního rádia.

„Na podkladě této analýzy lze dospět k závěru, že ze strany České televize a ze strany Českého rozhlasu ve sledovaném období v celku jimi vysílaných zpravodajských a politickopublicistických pořadů docházelo k porušování § 31 odstavce 3 zákona 231/2001 Sbírky. Lze tedy dospět i k oprávněnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání realizovat sankční opatření ve smyslu ustanovení § 58 až 61 citovaného zákona,“ doplňují své závěry Křeček a spol.