Poslanec ANO je pro „přísné otázky“ ohledně ČT

Martin Kolovratník poukazuje na analýzu vysílání České televize a Českého rozhlasu od lidí z FSV UK, podle níž obě veřejnoprávní média před loňskými volbami protežovala TOP 09.

„Nelze nevnímat sílící kritiku České televize. Od mediálních odborníků i od široké veřejnosti. Pro Radu velké téma k diskuzi, pro sněmovní mediální výbor potřeba klást přísné otázky a hledat řešení! Hned v lednu,“ napsal na Twitter Martin Kolovratník, poslanec Babišova hnutí ANO, který v minulém i tomto volebním období ve zmíněném volebním výboru, jenž řeší především právě mediální legislativu, zasedá.

Na otázku otázku Médiáře, které mediální odborníky má na mysli, upřesnil, že například Jana KřečkaCentra mediálních studií (CEMES) při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Zřejmě tak jde o analytickou zprávu, na níž před pár dny upozornily Parlamentní listy. Křeček s týmem, do něhož patřil i profesor Jan Jirák či Petra Mílková, pro potřeby rady pro vysílání zkoumal pořady České televize a Českého rozhlasu před krajskými a senátními volbami v roce 2016. Z analýzy vyšlo hlavně to, že obě veřejnoprávní média v daném období protežovala stranu TOP 09, které v té době předsedal Miroslav Kalousek.

„V celku vysílaných zpravodajských a politicko-publicistických pořadů České televize byla ve sledovaném období zvýhodňována politická strana TOP 09 tím, že promluvám jejích zástupců bylo trvale a pravidelně přidělováno zřetelně více prostoru, než by odpovídalo reálnému postavení této strany v politickém a společenském životě. Analýza naopak zaznamenala trvalé znevýhodňování KSČM, některých dalších nevládních parlamentních a všech neparlamentních stran,“ zní závěr ohledně veřejnoprávní televize.

„V celku vysílaných zpravodajských a politicko-publicistických pořadů Českého rozhlasu byla ve sledovaném období zvýhodňována politická strana TOP 09 tím, že promluvám jejích zástupců bylo trvale a pravidelně přidělováno zřetelně více prostoru, než by odpovídalo reálnému postavení této strany v politickém a společenském životě. V analyzovaném celku vysílání Českého rozhlasu naopak mohlo dojít ke znevýhodnění některých parlamentních a některých neparlamentních stran,“ zjistili výzkumníci ohledně veřejnoprávního rádia.

„Na podkladě této analýzy lze dospět k závěru, že ze strany České televize a ze strany Českého rozhlasu ve sledovaném období v celku jimi vysílaných zpravodajských a politickopublicistických pořadů docházelo k porušování § 31 odstavce 3 zákona 231/2001 Sbírky. Lze tedy dospět i k oprávněnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání realizovat sankční opatření ve smyslu ustanovení § 58 až 61 citovaného zákona,“ doplňují své závěry Křeček a spol.

Sdílejte