Posluchačům vadí, že Rytmus v rádiu „jebe“, rada pro vysílání se tím musí zabývat

Regulátor vysílání posoudí, jestli bude postihovat autorská díla obsahující slangové výrazy s dvojsmyslným zabarvením.

Rada pro vysílání má před sebou rozhodnutí, zda je dvojsmyslné sloveso „jebat“ přípustné pro vysílání v rozhlasové stanici s celorepublikovým dosahem. Dva posluchači si totiž regulátorovi vysílání stěžovali na vulgarismy ve skladbě Jebe od slovenského interpreta Patrika Vrbovského, který si říká Rytmus. Vysílá ji rádio Evropa 2, které ladí téměř milion lidí denně.

„Rada se seznámila s podnětem posluchače, který se tyká vulgarity písně Jebe odvysílané na programu Evropa 2 a s podnětem posluchače, který se tyká nevhodnosti vysílání písně od Rytmuse Jebe na programu Evropa 2,“ oznámila rada pro vysílání v zápisu ze své schůze z minulého týdne. Většinou právě na podnět nespokojených posluchačů nebo diváků se radní pro vysílání takovými kauzami zabývají.

Podle zákona jsou provozovatelé rádií - i televizí - povinni „nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne“.

Rada se nechala od svého úřadu vypracovat přepis slov inkrimované skladby interpreta, který momentálně zasedá v porotě „federální“ show televizí Nova a Markíza Česko Slovenská SuperStar.

Přepis skladby Jebe od Rytmuse, jak jej má k dispozici rada pro vysílání

Přepis skladby Jebe od Rytmuse, jak jej má k dispozici rada pro vysílání

Z připojeného posudku je patrné, že nevnímá text tak dramaticky jako stěžující si posluchači.

„Píseň od Rytmuse je autorské dílo, které je vlastním vyjádřením autora. V posuzování autorského díla jsou hranice vnímání posunuty, jelikož je zde použita nadsázka, ironie a určitá míra provokace. V případě písně od Rytmuse se jedná o dílo, které obsahuje slovo ‚jebat‘ ve významu ‚bláznit‘, ‚dělat nesmysly‘, nejedná se o výraz pro sexuální aktivitu,“ píše se v podkladech k rozhodování rady, které si Médiář vyžádal.

Radní budou na příští schůzi rozhodovat, zda provozovatele Evropy 2 upozorní na porušení zmíněného ustanovení zákona (udělit sankci nemůže). „Je na posouzení rady, jestli se přikloní k restrikci autorských děl, které obsahují slangové výrazy s dvojsmyslným zabarvením,“ uvádí se v materiálu regulátora.