Pošta i konkurence se bouří proti návrhu poštovní novely

Chystaná novela zákona o poštovních službách, která má od příštího roku liberalizovat tuzemský poštovní trh, se nelíbí České poště ani jejím konkurentům. Soukromí poštovní operátoři již začali hrozit arbitrážemi. Na dnešním setkání s novináři to uvedli zástupci společnosti Mediaservis a Asociace alternativních poštovních operátorů.

Soukromým firmám i státní poště vadí zejména řešení tzv. univerzální služby, tedy poskytování základních poštovních služeb na celém území za přiměřenou cenu. Univerzální službu by v prvních pěti letech po liberalizaci měla poskytovat Česká pošta, ale na případnou ztrátu by se měly v tzv. kompenzačním fondu skládat všechny subjekty podle svého podílu na trhu. Navíc by nevěděly dopředu, kolik mají zaplatit.

Zatímco poště vadí, že by jako dominantní hráč většinu ztráty hradila sama sobě, konkurenci se nelíbí, že by měla na ztrátu vůbec přispívat, když nemůže kontrolovat její vykazování. Příspěvky na ztrátu, která by se v celkové výši mohla pohybovat ve stovkách milionů korun, považují soukromé firmy za likvidační.

Podle ministerstva průmyslu a obchodu by ale kompenzační fond byl využit pouze v krajním případě, kterému by předcházela regulace cen ze strany Českého telekomunikačního úřadu. Jinak by pošta měla univerzální službu poskytovat za nákladově orientované ceny a ke ztrátě by tak nemělo docházet.

„Tento model financování, který je třeba chápat pouze jako jakousi pojistku, je obsažen prakticky ve všech právních úpravách členských států, které již svůj trh liberalizovaly. Z jejich dosavadních zkušeností pak rovněž vyplývá, že dokončení liberalizace nepřineslo žádné dramatické změny na trhu poštovních služeb, ani vznik čistých nákladů a tudíž problémy s jejich financováním,“ uvedla mluvčí resortu Veronika Forejtová.

„Univerzální službu by měl jednoznačně platit stát, který si ji u držitele poštovní licence objednává,“ uvedl jednatel Mediaservisu Michal Koliandr. Podle ministerstva na tuto variantu stát nemá kvůli nepříznivé ekonomické situaci a stavu rozpočtu dostatek financí, a proto ji návrh neobsahuje.

Podle advokáta z kanceláře Braun Partners Davida Vosola vládou navrhované znění novely odporuje jak ústavě, tak i evropskému právu. Nezaručuje například právo na spravedlivý proces nebo na ochranu vlastnictví. „Pokud novela projde ve stávající podobě, budeme se bránit u soudu,“ dodal Koliandr.

Návrh novely schválila vláda loni v listopadu a v současnosti leží v Poslanecké sněmovně. Novela řeší zejména transpozici evropského poštovního práva v souvislosti s úplnou liberalizací poštovního trhu. V současnosti má pošta monopol na doručování zásilek do 50 gramů s cenou do 18 Kč. Česko je jednou z deseti unijních zemí, které získaly dvouletý odklad na zavedení liberalizace do roku 2013.

Sdílejte