Potvrzeny tři agentury vybrané pro Klasu

Ve státním tendru zatím uspěly Al-System Expo, Knowlimits a 1 Year & More Production.

Klasa

Použití značky Klasa v praxi

O zakázku Státního zemědělského intervenčního fondu na propagaci značky kvalitních potravin Klasa za 298 milionů Kč se zatím dělí agentury Al-System Expo, Knowlimits a 1 Year & More Production. Zakázka stále ještě není rozdělena celá. Informaci dnes uveřejnil Věstník veřejných zakázek.

Jak už Médiář dříve uvedl, Al-System Expo vysoutěžila expoziční část zakázky, přičemž konečná hodnota jejího rozpočtu činí 20 milionů Kč, což odpovídá původnímu požadavku. Knowlimits má na starost mediální část s rozpočtem 3 miliony Kč (zde tedy došlo z původně plánovaných 2,4 milionu Kč k částečnému navýšení).

Agentura 1 Year & More Production uspěla v té části zakázky, o níž posledně ještě nebylo rozhodnuto, a to v realizačních aktivitách, pod něž spadá organizace ochutnávek, spotřebitelské soutěže a další propagační akce. Konečná částka činí 110 milionů Kč (i tady se navyšovalo, původně bylo na tuto část vyčleněno 88 milionů Kč).

Stále ještě ale není potvrzena agentura, která dostane na starost stěžejní oblast celého projektu, a sice vytvoření jeho strategické a kreativní i PR části. Zde podle informací Médiáře vyhodnotila výběrová komise nejlépe návrh agentury McCann, ale zadavatel musel řešit námitku dalšího účastníka řízení.

Kolik stát hodlal dát za Klasu a kdo to chtěl

Zakázka na značku Klasa sestávala ze čtyř částí.

Nejdražší částí zakázky měla být její strategická, kreativní a PR část s předpokládanou hodnotou 128 milionů Kč. Na ni dostal SZIF devět nabídek.

Realizační část, do níž patří organizace ochutnávek, spotřebitelské soutěže a další propagační akce, si fond původně cenil na 88 milionů Kč. Na zakázku přišlo také devět nabídek.

Mediální část zahrnující návrh mediální strategie a plánu, návrh mediálního nákupu či vyhodnocení komunikace měla stát 2,4 milionu Kč. Zájem o tento díl zakázky se projevil v sedmi nabídkách.

Poslední, expoziční část, má stát 20 milionů Kč, a sešlo se na ni devět nabídek.

Název firmy a jakou část zakázky měla zájem

 • A priori  1
 • Lion Communications  1,2,3
 • 1 Year & More Production  2
 • Dedeman  4
 • McCann-Erickson Prague  1,2,3,4
 • WMC Praha 1
 • Al–System Expo  4
 • Havas Worldwide Prague  1
 • MVP Agency  4
 • Ogilvy & Mather  1,2,3,4
 • McCoy & Partner  2
 • Carat Czech Republic  1,2,3,4
 • Comunica  1,2,3,4
 • Young & Rubicam Praha  1,3
 • Výstaviště České Budějovice  4
 • Knowlimits  3
 • Agentura Gate  2,4
 • Leones Production  2

 Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond

Sdílejte