V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

PR.Konektor a kancelář Frank Bold spojily síly

Právníci a píáristé vytvořili alianci za účelem radit v oblasti nefinančního reportingu.

Radek Vítek

Radek Vítek

Agentura PR.Konektor a právní kancelář Frank Bold vytvořily společnou alianci v souvislosti s novelou účetního zákona a směrnicí EU o nefinančním reportingu. Aliance bude nabízet velkým firmám poradenství v oblastech zveřejňování rizik a dopadů jejich činnosti. Podle nové směrnice EU totiž budou mít některé velké firmy od roku 2017 povinnost zveřejňovat, jaký má jejich činnost dopad na společnost a životní prostředí. Povinnost se má týkat jen největších firem, jejichž akcie jsou obchodované na burze, nebo které poskytují finanční služby. 

Frank Bold chce ve spolupráci s PR.Konektorem nabídnout firmám jak pomoc se samotným nefinančním reportingem, tak i následnou komunikaci výsledků. Právní kancelář bude přitom zajišťovat právní poradenství, PR.Konektor zase bude firmám radit, jak tento nový standard využít ve svůj prospěch. „Firemní společenská odpovědnost (CSR) se u nás tradičně bere jako charitativní činnost. Sociální odpovědnost firem ale spočívá především v prevenci negativních dopadů jejich činnosti na společnost. Nefinanční report jim umožňuje ukázat, že podnikají s ohledem na své okolí, a budovat tak reputaci značky,“ tvrdí Marie Mališková, která má v PR.Konektoru na starosti komunikaci CSR.

Koncem června uspořádala nová aliance o nefinančním reportingu první seminář, jehož se zúčastnili například zástupci České spořitelny, Moneta Money Bank, Skansky, O2, Vodafonu nebo Equabank. První část semináře vedl Filip Gregor z Frank Bold, ve druhé se představil Radek Vítek, výkonný ředitel PR.Konektoru.