PR.Konektor pomáhá tvůrci chytré karantény CleverMaps

Tým CleverMaps

Tým CleverMaps

Společnost CleverMaps, která v rámci iniciativy Covid19cz vytvořila řešení pro chytrou karanténu a její plošné spuštění, si na PR podporu vybrala PR.Konektor. Cílem komunikačních aktivit bylo v době koronakrize uvádět veškeré informace na pravou míru, edukovat širokou veřejnost a urychlovat tak i implementaci všech opatření. O českém řešení vzpomínkových map CleverMaps se díky PR.Konektoru mluvilo i v zahraničí. O projektu informovala světová tisková agentura The Associated Press a další tituly ve Španělsku, Nizozemsku, Mexiku či Kazachstánu.

Analýza dat a jejich vizualizace do podoby vzpomínkových map, kterou CleverMaps provádí, umožňuje zrychlit a zefektivnit proces trasování šíření nákazy koronaviru. „Zejména po rozvolnění opatření už není v kapacitách hygieny trasovat v rámci klasického šetření pohyb člověka, který se přesouvá každý den mezi obchody, fitness centry, kanceláří a setkává se s velkým počtem lidí. Právě v tuto chvíli je fungování chytré karantény klíčové,“ tvrdí Ondřej Tomas, zakladatel CleverMaps. Správně nastavený systém chytré karantény je podle něj zásadní zejména pro případ další vlny nákazy.

S komunikací nového IT řešení společnosti od začátku krize pomáhal právě PR.Konektor. „Chytrá karanténa má potenciál efektivně omezit šíření koronaviru mezi lidmi bez toho, aby výrazně narušovala chod společnosti. Její fungování ale nebylo v hektické atmosféře vládních omezení veřejnosti vždy stoprocentně jasné. Naším úkolem proto bylo přehledně vysvětlit proces trasování a jakou roli v něm hrají autoři technického řešení a další aktéři, včetně ministerstva zdravotnictví či hygienických stanic. Pracovat jsme museli i s prvotní nedůvěrou veřejnosti k zabezpečení jejich osobních údajů,“ řekl Martin Hajný, senior PR consultant PR.Konektoru.

Sdílejte