PR pro skupinu Valbek zajistí Bison & Rose

Valbek

Projektová kancelář Valbek působí v Česku, na Slovensku, v Rusku a Jihoafrické republice. Repro: Valbek

Komunikační agentura Bison & Rose bude nově zajišťovat komplexní PR pro evropského konzultanta v oblasti projektování infrastruktury, skupinu Valbek Romana Lennera. Bison & Rose se bude podílet na přípravě komunikačních kampaní s cílem podpořit brandové aktivity jednotlivých firem skupiny. Spolupráce bude zahrnovat celé spektrum komunikačních aktivit v oblasti korporátní komunikace. Agentura bude také řídit komunikaci v citlivých otázkách a situacích i projektů CSR.

Skupina Valbek, která byla založena v roce 1990, se specializuje na projektování pozemních komunikací, mostů, tunelů, kolejové dopravy, vodohospodářských staveb a pozemních staveb. Dále se zaměřuje na vizualizace, inženýring, geodézii, posuzování vlivu na životní prostředí a dopravní inženýrství. Projektová kancelář působí také na Slovensku, v Rusku a Jihoafrické republice.