PR se napřesrok zaměří na digitál a tvorbu obsahu

Jaká bude role PR v českých firmách v roce 2016? Většina dotázaných v novém průzkumu říká, že do PR nedá víc peněz. Přitom tvrdí, že na cenu netlačí, hlavní je pro ně kreativita.

Nový průzkum Role PR v českých firmách v roce 2016, jehož výsledky dnes zveřejnila agentura Pram Consulting na pražském PR Summitu, poukázal na změny komunikačních priorit u českých firem v roce 2016. Většina oslovených se shoduje na tom, že v roce 2016 se budou soustředit hlavně na budování dobrého jména a reputace jejich značky, zaměří se na tvorbu obsahu a aktivnější využívání digitálních médií a sociálních sítí.

Prodej řídí digitál, sociální sítě a obsah

Více než polovina respondentů odpověděla, že v roce 2016 bude jejich společnost klást větší důraz na digitální komunikaci (55 %) a komunikaci na sociálních sítích (52 %). Tvorba obsahu je důležitá pro 43 % dotázaných. V počtu odpovědí předčila i tradiční vytváření vztahů s médii, které ovšem stále zůstává velmi důležitou aktivitou pro 39 % respondentů.

PR podporuje obchodní růst a zvyšuje prodej

Výsledky průzkumu ukazují, že PR a komunikace má silnou podporu u vedení společností. Dvě třetiny (64 %) respondentů vidí PR jako nezbytné pro posílení pozitivní reputace značky a obchodního růstu. Tento fakt dokazuje i pohled 78 % respondentů, kteří vidí PR jako nástroj ke zvyšování prodejů společnosti.

Rozpočet může rozhodnout o vítězích

Zajímavé odpovědi přinesly i otázky týkající se rozpočtu. Letos měly asi dvě třetiny (67 %) firem stejný rozpočet na PR aktivity jako v roce 2014. V roce 2016 se očekává, že rozpočet na PR aktivity u většiny firem zůstane stejný nebo se sníží. Společnosti, které budou investovat do PR aktivit, mohou získat značnou výhodu nad těmi, které takovouto investici neuskuteční.

Jen jeden z tuctu chce freelancera

Odpovědi ukazují, že v Česku je těžké nalézt zkušeného PR profesionála. Celkem 92 % dotázaných respondentů uvedlo, že nalézt správnou osobu s odpovídající kvalifikací vyžaduje velkou časovou investici. Jen 6 % dotázaných tento úkol vidí jako téměř nemožný. Pouze 2 % si myslí, že najít PR profesionála je velmi snadné.

Respondenti odpovídali také na otázku, jaký zvolí postup, potřebují-li podpořit krátkodobé PR a marketingové aktivity. Odpovědi celého vzorku respondentů ukazují, že 39 % dotázaných bude v takovém případě více pracovat, zatímco 32 % se obrátí na pomoc PR agentury. Pouze jeden z dvanácti dotázaných by se obrátil na pomoc freelancera. PR agentury se tedy logicky jeví jako nejvhodnější zdroj PR profesionálů a zároveň jsou schopny zajistit nárazové aktivity.

Cena až na pátém místě

„Není překvapením, že nejčastější odpovědí (96 %) týkající se nejdůležitějších kritérií při výběru agentury byla kreativita. Celkem 81 % dotázaných se shoduje na tom, že je zajímají reference a předchozí úspěchy agentury. Je zajímavé, že i osobní sympatie (73 %) jsou pro firmy důležitějším faktorem, než je cena. Společnosti tak více zajímá zajištění výsledků, než co nejnižší náklady,“ říká Patrik Schober, managing partner agentury Pram Consulting.

Doporučení snižuje riziko při výběru agentury

Téměř čtyři z deseti dotázaných (37 %) respondentů dospějí k užšímu výběru při hledání PR agentury tím, že požádají o radu své okolí. To zahrnuje doporučení kolegů, známých, novinářů nebo lokální PR asociace. Jeden ze sedmi dotázaných hledá informace o agentuře na webu, ale pouze jeden z padesáti využívá při výběru agentury sociální média.

Hlavní zjištění výzkumu o PR v roce 2016

Hlavní zjištění výzkumu o PR v roce 2016

O průzkumu Role PR v českých firmách v roce 2016

Průzkum byl vytvořen ve spolupráci s nezávislou výzkumnou agenturou Onva Consulting. Zapojilo se do něj celkem 103 PR manažerů a osob odpovědných za komunikaci předních firem v České republice. Celkem 67 % dotázaných působí ve firmách na seniorních pozicích – v TOP managementu, popřípadě jednu úroveň pod vedením společnosti. Firmy, ve kterých respondenti pracují, jsou z 59 % velké firmy zaměstnávající více než 200 osob. Dalších 41 % respondentů pracuje ve středních a malých firmách s 50 až 200 zaměstnanci.

Téměř tři čtvrtiny (72 %) dotázaných působí ve firmách, jejichž sídlo se nachází v České republice, 28 % pracuje ve firmách se sídlem v zahraničí. Co se týče zaměření firem a klíčových odvětví trhu, jsou v průzkumu zastoupeny následující oblasti: spotřební elektronika, finance a bankovnictví, IT a výpočetní technika, maloobchod, výroba, média a telekomunikace.