Prezident Miloš Zeman by si „velice přál“ personální změny v České televizi. Řekl to v televizi Barrandov, bez upřesnění, koho by se měly týkat. Připomněl, že takové změny nemůže dělat prezident, ale mohou je spustit poslanci, když dvakrát zamítnou výroční zprávu o hospodaření České televize. „Tak uvidíme, jestli to udělají,“ pověděla hlava státu.

Pracovní inzerce loni ubylo, přesouvá se z tisku na web a do mobilů

V roce 2005 bylo v denním tisku uveřejněno 74 % všech inzerátů, v roce 2010 to bylo už jenom 40 %.

  • ČTK
  • 15. 07. 2011 06:00

Počet inzerátů s nabídkou volných pracovních míst loni se oproti předchozím rokům snížil. Ve srovnání s rokem 2007 jich bylo méně o 43,6 %. Oproti předchozím rokům se pracovní inzerce výrazněji přesunula z tisku na internet. Ukazuje to analýza Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV).

Pokles pracovní inzerce NÚOV přičítá zhoršené situaci na trhu práce. Zájem inzerentů se totiž podle jeho dlouhodobých pozorování vrátil na úroveň roku 2005.

„V období krize zaměstnavatelé přestali vytvářet nová pracovní místa, což mělo za následek, že výrazně klesla poptávka po pracovní síle,“ konstatuje autorka analýzy Pavlína Šťastnová. Tento stav se podle ní projevil i na inzertní nabídce zaměstnání, která tak odrážela situaci na trhu práce.

V průběhu posledních let přitom podle analýzy došlo k výraznému přesunu pracovní inzerce ze stránek tisku na internet. Zatímco v roce 2005 bylo v denním tisku uveřejněno 74 % všech inzerátů, v roce 2007 to bylo 60 %. V roce 2010 už pouze 40 %. Na internetu jich bylo celých 60 %.

„Jak je z údajů zřejmé, internet se těší stále větší oblibě. Podíl inzerce v denním tisku během pěti let poklesl o 34 procentních bodů,“ okomentovala to Pavlína Šťastnová.

Podstatně se také lišila struktura volných míst, které firmy v jednotlivých typech médií inzerovaly. V inzerci na internetu byli mnohem častěji hledáni pracovníci s vyšší kvalifikací, na které jsou současně kladeny vyšší nároky. Tato orientace na vyšší a středně kvalifikované profese měla pak za následek, že v inzerátech na internetu byla například mnohem častěji požadována práce s PC, jazyková vybavenost, výše vzdělání či odborná praxe.

Období ekonomické krize se do inzertní nabídky zaměstnání nepromítlo tak výrazně jako v případě inzerce v denním tisku. Naopak bylo na internetu jen velmi málo nabídek pro pracovníky z oblasti dělnických nebo obslužných povolání. Nejčastěji zde firmy hledaly vedoucí útvarů či ředitele, programátory a obchodní zástupce či pojišťovací agenty.

Inzertní nabídka zaměstnání v denním tisku na rozdíl od inzerce na internetu pokrývá široké spektrum profesí. Podobně jako u internetu se zde sice zvýšily požadavky firem na kvalifikaci zaměstnanců, oproti nabídce na webu jich však uvádějí méně. Na stránkách deníků přitom zaměstnavatelé hledali nejčastěji kuchaře a číšníky, obchodní zástupce a pojišťovací agenty a vedoucí útvarů a ředitele.

Celkově byli nejčastěji hledáni techničtí pracovníci, kam se podle třídění řadí nejenom technici, ale i pojišťovací agenti, zdravotní sestry či účetní, a provozní pracovníci ve službách.

Současně s tím, jak se snížila pracovní nabídka, zvýšily se v inzerátech požadavky na kvalifikaci uchazečů o zaměstnání. To se týkalo například požadavků na vzdělání. „Dá se říci, že v roce 2007 zaměstnavatelé neuváděli nároky na stupeň vzdělání v takové míře jako dříve, aby neodradili případné zájemce, kteří by deklarovaným požadavkům nevyhověli,“ uvádí Šťastnová.

V roce 2010 již tak výrazná poptávka po pracovní síle nebyla a zaměstnavatelé začaly do inzerátů požadavky vracet, a to hlavně v tištěné inzerci. Na internetu bylo nejžádanější minimálně maturitní vzdělání a následoval požadavek na vysokoškolské vzdělání. V denním tisku bylo nejžádanější vyučení, přičemž následoval požadavek na středoškolské maturitní vzdělání.

Kromě úrovně dosaženého vzdělání se změna v nárocích zaměstnavatelů ještě výrazně projevila u požadavku na praxi, a to především v inzerci na internetu. V denním tisku naopak tento požadavek i nadále klesal. Podobný trend je možné vypozorovat u jazykové vybavenosti, kdy v inzerci v denním tisku požadavky v roce 2010 výrazně poklesly, avšak na internetu vzrostly.

Analýzu inzerce v denním tisku NÚOV provedl za období od 8. do 22. listopadu 2010. U internetu bylo sledované období od 22. listopadu do 5. prosince 2010. Podobné analýzy ústav provedl i v letech 2005 a 2007.

Pět nejhledanějších pozic v denním tisku

Podíl na celkovém počtu inzerátů (v %) Podíl z celkového počtu profesí (v %)
Kuchaři, číšníci 10,1 10,2
Obchodní zástupci, pojišťovací agenti 7,7 7,8
Vedoucí útvarů, ředitelé 5,9 5,9
Technici v „technických“ oborech 5,8 5,9
Řidiči automobilů 5,5 5,5

Zdroj: analýza NÚOV

Pět nejhledanějších pozic na internetu

Podíl na celkovém počtu inzerátů (v %) Podíl z celkového počtu profesí (v %)
Vedoucí útvarů, ředitelé 18,5 18,7
Programátoři 11,3 11,4
Obchodní zástupci, pojišťovací agenti 10,9 11,0
Techničtí inženýři (stavební, elektro apod.) 9,7 9,8
Finanční experti, personalisté, reklama, marketing 7,5 7,6

Zdroj: analýza NÚOV

S létem nabírá na popularitě další moderní forma zveřejňování pracovních nabídek, konkrétně brigád, jedné z nejhledanějších sad inzerátů – prostřednictvím speciálních aplikací pro mobilní telefony. Pracovní portál Jobs.cz na počátku prázdnin uvedl „Brigády do kapsy“ pro nejrozšířenější mobilní platformy iOS (iPhone, iPad) a Android.

„Typický uživatel – mladý student –  kontroluje aktuální přehled volných pozic v průměru až třikrát denně. I přesto však mnohokrát na zajímavou nabídku nestihne reagovat včas, protože nejzajímavější místa bývají obsazena v řádu hodin či pouhých desítek minut,“ uvedla společnost LMC, provozovatel Jobs.cz.

„Oproti loňskému roku však došlo ke zhruba 10% nárůstu počtu nabídek a patrný byl také mnohem časnější zájem zaměstnavatelů najít brigádníky na letní výpomoc. Zatímco vloni zájem o brigádníky vrcholil až v červnu, letos byl srovnatelný počet pozic nabízen již na přelomu dubna a května,“ uvedla LMC k brigádám.