V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Prague City Tourism chystá tendr na sociální sítě

Organizace hlavního města dá na správu sociálních sítí 7,4 milionu Kč za rok.

Marketingová organizace hlavního města Prahy, Pražská informační služba - Prague City Tourism, připravuje veřejnou zakázku na roční plánování a správu všech svých sociálních sítí (Facebooku, Instagramu, Twitteru a dalších) včetně nákupu médií pro kampaně probíhající v sociálních médiích. Předběžná hodnota této zakázky činí 7,4 milionu Kč na jeden rok. Informoval o tom dnes Věstník veřejných zakázek. Termín uzávěrky přihlášek zatím nebyl zveřejněn.

Vítězná agentura bude mít na starosti plánování, tvorbu obsahu, realizaci a vyhodnocování sociálně-mediálních kampaní včetně nákupu médií, dále spoluvytváření komunikační strategie organizace a pravidelný detailní reporting.

Účelem příspěvkové organizace Pražská informační služba - Prague City Tourism je pečovat o rozvoj domácího i zahraničního cestovního ruchu v české metropoli.

Organizace pracuje od roku 2014 s agenturami Havas Prague (zajišťuje právě propagaci na internetu) a MediaCom (má na starosti nákup a využití mediálního prostoru). Právě tyto oblasti se mají v roce 2017 dočkat po třech letech nových tendrů. Stejně tak organizace momentálně hledá někoho, kdo posune její hlavní vizuály, které v uplynulých třech letech tvořilo Dynamo Design.