Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Prague City Tourism chystá tendr na sociální sítě

Organizace hlavního města dá na správu sociálních sítí 7,4 milionu Kč za rok.

Marketingová organizace hlavního města Prahy, Pražská informační služba - Prague City Tourism, připravuje veřejnou zakázku na roční plánování a správu všech svých sociálních sítí (Facebooku, Instagramu, Twitteru a dalších) včetně nákupu médií pro kampaně probíhající v sociálních médiích. Předběžná hodnota této zakázky činí 7,4 milionu Kč na jeden rok. Informoval o tom dnes Věstník veřejných zakázek. Termín uzávěrky přihlášek zatím nebyl zveřejněn.

Vítězná agentura bude mít na starosti plánování, tvorbu obsahu, realizaci a vyhodnocování sociálně-mediálních kampaní včetně nákupu médií, dále spoluvytváření komunikační strategie organizace a pravidelný detailní reporting.

Účelem příspěvkové organizace Pražská informační služba - Prague City Tourism je pečovat o rozvoj domácího i zahraničního cestovního ruchu v české metropoli.

Organizace pracuje od roku 2014 s agenturami Havas Prague (zajišťuje právě propagaci na internetu) a MediaCom (má na starosti nákup a využití mediálního prostoru). Právě tyto oblasti se mají v roce 2017 dočkat po třech letech nových tendrů. Stejně tak organizace momentálně hledá někoho, kdo posune její hlavní vizuály, které v uplynulých třech letech tvořilo Dynamo Design.