V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Prague City Tourism hledá i outdoorovou firmu

Pražská marketingová organizace chystá tendr na venkovní kampaň za 2,4 milionu Kč.

Marketingová organizace hlavního města Prahy, Pražská informační služba - Prague City Tourism začne vedle nového partnera pro správu sociálních sítí hledat i firmu, která pro ni nakoupí a zajistí velké reklamní plochy u hlavních českých komunikačních tahů. Plochy by měly být využity na outdoorovou kampaň propagující domácí cestovní ruch, která proběhne v roce 2017. Předběžná hodnota zakázky činí 2,4 milionu Kč. Zadávací řízení chce organizace zahájit 16. ledna 2017.

Účelem příspěvkové organizace Pražská informační služba – Prague City Tourism je pečovat o rozvoj domácího i zahraničního cestovního ruchu v české metropoli.

Organizace pracuje od roku 2014 s agenturami Havas Prague (zajišťuje právě propagaci na internetu) a MediaCom (má na starosti nákup a využití mediálního prostoru). Právě tyto oblasti se mají v roce 2017 dočkat po třech letech nových tendrů. Stejně tak organizace momentálně hledá někoho, kdo posune její hlavní vizuály, které v uplynulých třech letech tvořilo Dynamo Design.