Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

Praha dostala nový slogan, z Hradce Králové. Zní „Dear Prague,..“

Slogan pro Prahu od Jakuba Vysloužila

Slogan pro Prahu od Jakuba Vysloužila

Nový mezinárodní slogan hlavního města České republiky zní „Dear Prague,..“. Vzešel jako vítězný z veřejné soutěže, která proběhla z iniciativy reklamního festivalu PIAF. Mezinárodní porota hodnotila celkem 252 návrhů z 31 zemí, vybrala návrh Jakuba Vysloužila z Hradce Králové.

„Porota nehodnotila jeho grafickou podobu, ale ocenila jeho znění. To parafrázuje oslovení v dopise - tedy důvěrný a láskyplný vztah k oslovenému. Mezi návrhy se objevilo mnoho velmi profesionálně vypracovaných s pravidly pro použití i evidentně amatérské pokusy,“ oznámili organizátoři soutěže.

„Nedávno před konáním festivalu PIAF proběhla oficiální soutěž, do které se zapojily tuzemské reklamní agentury. Magistrát si ale nakonec z jejich návrhů nevybral. My jsme soutěží oslovili mezinárodní odbornou veřejnost, která náš festival sleduje,“ přiblížil Marek Hlavica, ředitel PIAF.

Porota složená z expertů reklamy a marketingu z celého světa nakonec zúžila svůj výběr na šest prací. Z nich vybrala vítěze. „Právě pohled zahraničních tvůrců i porotců je cenný. Vnímají slogan stejně jako ti, jimž je především určen,“ dodává Hlavica.

Slogany velkých měst mají za cíl k těmto metropolím upoutat pozornost jako k atraktivním turistickým destinacím nebo je prezentovat jako zajímavé místo pro život a podnikání. Objevují se na webových stránkách, propagačních materiálech či v reklamních spotech a inzerátech. Praha zatím svůj oficiální slogan nemá.

„Podle dohody s magistrátem jsme všechny přihlášené návrhy poskytli městu. Pokud by je některý zaujal, mohou se spojit s autorem a jednat o spolupráci. Naše soutěž však město k ničemu nezavazuje,“ říká Marek Hlavica. Jediným závazkem je poskytnutí víkendového pobytu v Praze pro vítěze.

Nepoužité návrhy zbylých finalistů

Andrea Burtinová, ČR

Andrea Burtinová, ČR

Claudia Ribeiro, Portugalsko

Claudia Ribeiro, Portugalsko

Felix Humm a Daniele Ravenna, Itálie

Felix Humm a Daniele Ravenna, Itálie

João Inacio, Nizozemsko

João Inacio, Nizozemsko

Marton Jedlicska, Maďarsko

Marton Jedlicska, Maďarsko