Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

Praha se zpropaguje za 42 milionů Kč

Tříletou kampaň pro zahraniční weby vytváří Havas Worldwide Prague, mediální agenturu hlavní město teprve hledá.

Nová kampaň vyjde z vizuálního stylu postaveného na citoslovcích

Nová kampaň Havasu vychází z vizuálního stylu postaveného na citoslovcích, od studia Dynamo Design

Hlavní město České republiky podpoří příjezdovou turistiku tříletou kampaní na zahraničních webech. Kreativní složku připraví agentura Havas Worldwide Prague, vzešlá z výběrového řízení. Mediální agenturu, která stanoví dlouhodobou strategii pro digitální média a postará se tak o nákup online prostoru na vybraných sociálních sítích a vyhledávačích, nyní město hledá v dalším tendru. Kampaň by se měla naplno rozběhnout na podzim.

Na tříletou kampaň město vyčlenilo celkem 42 milionů Kč. „Z celkového objemu finančních prostředků bude mít vítězná agentura ještě letos k dispozici 22 milionů korun, aby mohla mediální prostor na příští rok nakoupit co nejefektivněji,“ uvedla Pražská informační služba, příspěvková organizace Prahy, která propagační aktivity hlavního města zaštiťuje.

Kampaň má začít ještě letos, a to na internetu včetně sociálních sítí, na všech důležitých zdrojových trzích - v Německu, Rusku, Velké Británii, Itálii, Nizozemsku, v USA, Izraeli, Číně, Jižní Koreji a v Japonsku. „Jedná se o vůbec první ucelenou online kampaň Prahy, která vychází z popudu Pražské informační služby,“ uvádí ředitelka příspěvkové organizace města Nora Dolanská.

Propagace se bude zaměřovat na pět hlavních témat - gastronomie, kultura, romantika, nakupování a Praha jako ideální město pro aktivní turistiku. Grafické ztvárnění kampaně přímo vychází z manuálu destinační značky Praha, kterou loni vytvořilo studio Dynamo Design. Nový styl postavilo na znázornění emocí pomocí citoslovcí.

Agentura Havas Worldwide Prague, s níž už město podepsalo smlouvu na tři roky, vytvořila kreativní koncepci, textové a výtvarné zpracování kampaní, a to jak pro web, tak pro sociální sítě Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram nebo Foursquare. „Nezaměřujeme se pouze na romantické pohledy na Prahu, ale chceme ukázat skutečný život například prostřednictvím dvou fotek, které fungují ve svém kontrastu. Hlavní myšlenkou kampaně je, že Praha je ideální městskou destinací, která splní snad všechna očekávání svých návštěvníků,“ prohlásil Pavel Vincenc, který v Havasu řídí digitální kreativu.

Ukázka inzerátu z chystané kampaně

Ukázka inzerátu z chystané kampaně

Ukázka inzerátu z chystané kampaně

Ukázka inzerátu z chystané kampaně

Ukázka inzerátu z chystané kampaně

Ukázka inzerátu z chystané kampaně