Praha zváží dvě varianty pořízení přístřešků MHD

Magistrátní komise doporučila, aby si metropole za 325 milionů Kč koupila 930 přístřešků. Pokud místo toho volí koncesní smlouvu, mělo by ji podle komise uzavřít nejvýš na 15 let.

  • ČTK
  • 13. 12. 2019 00:25
Mobiliář JCDecaux v Praze

Městský mobiliář v Praze provozuje francouzská skupina JCDecaux

Hlavní město Praha zvažuje dvě varianty pořízení přístřešků pro MHD, které nahradí ty vlastněné firmou JCDecaux. Té totiž v roce 2021 skončí smlouva, kterou minulé vedení magistrátu označilo za nevýhodnou a rozhodlo, že ji neprodlouží. Zároveň rozhodlo o tom, že Praha vypíše tendr na provozovatele, který by mobiliář opět pořídil výměnou za možnost umísťovat na něm reklamu. Magistrátní komise ale nyní doporučila, aby město raději přístřešky za 325 milionů Kč koupilo samo. Podle radního Jana Chabra (TOP 09) bude o tom, kterou variantu magistrát zvolí, rada rozhodovat zřejmě v lednu.

Zástupci města původně mluvili o tom, že by se na základě otevřeného výběrového řízení uzavřela koncesní smlouva s provozovatelem, který by pořídil 2.230 přístřešků. To by znamenalo investici zhruba 674 milionů Kč bez DPH. Magistrát ale poté došel k tomu, že přístřešků se bude pořizovat pouze 930, a to zhruba za polovinu původně zvažované částky. To je podle závěrů magistrátní komise už přijatelná investice pro to, aby ji učinilo samo město.

„Osobně se kloním ke koncesnímu řízení, protože by znamenalo úsporu vstupních nákladů na straně hlavního města, nicméně by zde bylo i riziko pramenící z nutnosti uzavření dlouholeté smlouvy. I případná cesta takzvaného inhouse řešení je nicméně rovnocennou,“ řekl ČTK Chabr. Pokud město zvolí koncesi, mělo by ji podle závěrů komise uzavřít maximálně na 15 let.

Pokud by město pořídilo přístřešky samo, reklamní plochy na nich by na základě tendrů na kratší dobu poskytlo za nájemné společnosti, která by je dál pronajímala. Podle podkladů komise by se náklady na nákup přístřešků měly vrátit za sedm let. Podoba nových zastávek je v každém případě daná, město ji vybralo v designové soutěži a prototyp nyní testuje na Palackého náměstí.

Podle studie, kterou si město nechalo zpracovat firmou CS-Project a kterou má ČTK k dispozici, patří mezi slabé stránky vlastního nákupu nutnost velké vstupní investice a také zodpovědnost za provozování a údržbu mobiliáře. Studie upozornila rovněž na možnost korupce. Problematický může být i přechod od současného provozovatele. Naopak hlavní výhodou by byla přímá kontrola města nad mobiliářem.

S navrženým postupem nesouhlasí předseda pražské ODS, opoziční zastupitel a člen komise pro mobiliář Tomáš Portlík. „Není to ideální, protože si myslím, že tyto věci by měl řešit trh,“ řekl ČTK. Smlouvy municipalit se soukromými firmami ohledně provozu městského mobiliáře jsou podle něj třeba v Berlíně, Paříži, Londýně, Barceloně, Madridu nebo Curychu.

Podle mediálního zástupce JCDecaux Martina Lánského komise při své práci selhala a jejím členům chyběl dostatek času a odborných znalostí k vytvoření obhajitelného řešení. „Město nemá technický plán pro demontáž současných zastávek ani pro výrobu a instalaci nových,“ uvedl. Dodal, že magistrát nereagoval na nabídky pomoci od JCDecaux. „Nabídka spolupráce stále trvá. Můžeme pomoci s dokončením prototypu nové zastávky, protože nedávno představený návrh nemůže v ostrém provozu obstát. Na základě detailní znalosti provozu na jednotlivých zastávkách nabízíme městu pomoc také při tvorbě technického plánu, ze kterého vyplyne rozsah potřebných investic do mobiliáře i ekonomika celého projektu,“ uvedl Lánský.

JCDecaux nyní přístřešky provozuje na základě smlouvy z roku 1994. Zástupci společnosti už uvedli, že mobiliář začnou odstraňovat na podzim příštího roku. Pokud město vyhlásí tendr, firma se do něj přihlásí. Společnost Rencar ze skupiny JCDecaux má také exkluzivní smlouvu z roku 1997 na reklamní plochy v MHD s dopravním podnikem, o její platnost se obě strany přou. Soud dal nedávno za pravdu dopravnímu podniku a zatím nepravomocně rozhodl, že je kontrakt od počátku neplatný.