Předsedou České eventové asociace nově Rozehnal

Vít Rozehnal střídá dosavadního předsedu asociace Jana Kubince. Ten je místopředsedou.

Nový výkonný výbor České eventové asociace: zleva Vít Rozehnal, Norbert Pýcha, Aleš Klemperer, David Borovka, Jan Kubinec

Nový výkonný výbor České eventové asociace: zleva Vít Rozehnal, Norbert Pýcha, Aleš Klemperer, David Borovka, Jan Kubinec

Česká eventová asociace, profesní spolek agentur pořádajících marketingové akce, si na svém zasedání v úterý 11. srpna zvolili nový výkonný výbor. Tomu začalo tříleté funkční období. Výkonný výbor zároveň ze svého středu zvolil předsedu a dva místopředsedy. Novým předsedou se stal Vít Rozehnal z agentury Event Selection, místopředsedy jsou Jan Kubinec (AV Media Events) a Norbert Pýcha (Event Arena). Kromě nich jsou členy výkonného výboru Aleš Klemperer (MVP Events) a David Borovka (Borovka Event).

Rozehnal fungoval ve výkonném výboru od jeho vzniku na postu místopředsedy. Zaujme tak místo po Kubincovi, který z pozice odchází proto, že se chce víc věnovat řízení firmy pro půjčování techniky AV Media Events. Druhý místopředseda Pýcha střídá dosavadní místopředsedkyni Svetlanu Mečiarovou z agentury Creative Pro. Ta z výkonného výboru odchází, ale zůstává aktivní členkou a má se podílet na chodu asociace.

Hlavními cíli nového výkonného výboru je posilování profesní komunity, certifikace eventových agentur, iniciativa Férový tendr, shromažďování dat a jejich implementace v eventovém trhu či tvorba systému pro měřitelnost společenských akcí. „Důležitou součástí plánu bude také posilování vnímání značky ČEA a její budování povědomí u široké veřejnosti,“ uvedlo sdružení. Česká eventová asociace by se také mohla stát kolektivním členem Asociace komunikačních agentur (AKA).