Předvýběr adeptů do Rady ČT a rozhlasu provedou poslanci tajně

Každý z vybraných bude mít až 15 minut na to, představit se. Jejich vystoupení před poslanci tak může trvat celkem až 13 a půl hodiny.

Členové volebního výboru Nina Nováková z TOP 09 a Stanislav Berkovec, Martin Komárek a Martin Kolovratník z hnutí ANO, na brífinku po schůzi výboru dnes odpoledne. Foto: Martina Votrubová

Členové volebního výboru Nina Nováková z TOP 09 a Stanislav Berkovec, Martin Komárek a Martin Kolovratník z hnutí ANO, na brífinku po schůzi výboru dnes odpoledne. Foto: Martina Votrubová

Téměř stovka lidí chce dohlížet na veřejnoprávní média. Do Rady České televize registrují poslanci 58 přihlášek, do Rady Českého rozhlasu pak 37. Poslanci volebního výboru, pod nějž spadá mediální agenda, teď počet kandidátů zúží, aby o něm mohla hlasovat celá sněmovna. Dnes poslanci výboru v čele s Martinem Komárkem z hnutí ANO dohodli, že předvýběr provedou tajně.

V Radě ČT je 6 volných míst, v Radě Českého rozhlasu 3. Výbor má podle regulí doporučit plénu sněmovny třikrát tolik kandidátů, než je volných míst. Předseda výboru Komárek navrhl vybrat ještě dvakrát tolik - to znamená u Rady ČT ne 18, ale 36, u Rady Českého rozhlasu ne 9, ale 18. Navrhl rovněž, aby se určilo i pořadí - aby každý poslanec z výboru ohodnotil každého body od 1 do 50.

Poslanec Zbyněk Stanjura, jediný zástupce ODS ve výboru, to pozměnil na to, aby každý poslanec napsal 18 lidí do Rady ČT, 9 lidí do Rady Českého rozhlasu, z čehož by následně vznikl užší seznam 36, respektive 18 adeptů. Z následné diskuse pak vzešlo, že tento výběr bude tajný. Má se tak stát v úterý 18. února, při schůzi sněmovny k hlasování o důvěře vládě, a to takto: na připraveném archu každý poslanec z volebního výboru zakroužkuje až 36 jmen do Rady ČT, až 18 jmen pro Radu ČRo. Anonymní arch bude vložen do urny, pak se spočítají výsledky.

Dalším krokem má být veřejné slyšení. Každý z vybraných má dostat 5 + 10 minut (pro kratší variantu 5 + 5 minut nehlasoval ani jeden z poslanců) - 5 na svou promluvu, 10 na případné otázky poslanců a odpovědi. Uvažujeme-li 36 vybraných za Radu ČT a 18 za Radu ČRo, slyšení by tak trvalo až 13 a půl hodiny. Pokud se podaří dodržet časové limity.

Veřejná slyšení mají proběhnout v týdnu počínaje 24. únorem, poslanci počítají s tím, že se roztáhnou do dvou či více dní. Z veřejných slyšení pak vzejde - výběrem poslanců výboru - 18 adeptů do Rady ČT a 9 do Rady Českého rozhlasu. O nich pak bude hlasovat na plénu celá sněmovna, a to na své březnové schůzi.

O jaká volná místa půjde?

  • V Radě Českého rozhlasu to budou tři - v březnu končí mandát předsedovi Tomáši Ratiborskému, jednomu ze dvou místopředsedů Bohuši Zoubkovi, jedno místo je neobsazené.
  • V Radě České televize to bude šest míst - předseda Milan Uhde, jedna ze tří místopředsedů Dana Eklová-Makrlíková a dále Antonín BajajaRadek MezuláníkJiří Presl jsou těmi, kterým na jaře končí mandát, jedno místo je rovněž neobsazené).

Podle zákona má být rozhlasová rada devítičlená, televizní patnáctičlenná.

OFICIÁLNÍ KOMPLETNÍ PŘEHLED KANDIDÁTŮ DO RADY ČESKÉ TELEVIZE
1. MgA. Kateřina Fričová Český výbor pro UNICEF
2. PhDr. ThDr. Mgr. Eugen Sigismund Freimann, Ph.D., M.A. Asociace pravoslavných křesťanů v České republice
3. Ivana Levá Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
4. PhDr. Ivan Douda Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové
5. JUDr. Milena Macková 1. Nadace pozemního vojska AČR
2. Občanské sdružení Křejpského - Lečkova
6. Mgr. Eva Jurinová Svaz tělesně postižených v České republice z.s.
7. Jan Bednář Rada pro mezinárodní vztahy
8. Ing. Jaromír Talíř Jihočeská společnost přátel hudby o.p.s.
9. Ing. Karel Zýka Folklorní sdružení České republiky
10. doc. PhDr. Milan Uhde Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s.
11. Jaroslav Veis Občanské sdružení SANANIM
12. Ing. Bc. Dana Eklová Technická univerzita v Liberci
13. Petr Jahn LUČNÍ KVĚTY/YAMABUSHI SOIN federace tradičních umění a duchovních cest
14. Mgr. Michael Hauser, PhD. Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
15. Mgr. Svatopluk Jedlička Asociace finanční a občanské gramotnosti, o.s.
16. ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D. 1. Logosféra, spolek pro kultivaci sociálního, kulturního a mediálního prostředí
2. Asociace posluchačů a diváků veřejnoprávního vysílání, o.s.
17. JUDr. Zdeňka Hůlová Národní knihovna České republiky
18. PhDr. Jana Horváthová Rektor Masarykovy univerzity
19. Daniel Váňa JEDEN SVĚT, obecně prospěšná společnost
20. Ing. Radek Žádník Občanské sdružení TENIS CENTRUM Dobříš
21. Mgr. Dušan Kukal KINOS Mezinárodní odborový svaz pracovníků v kinematografii
22. Mgr. Roman Prorok 1. Středočeská asociace manažerek a podnikatelek STAMP
2. Nadace Karla Pavlíka/Česká transplantační nadace
23. Luboš Beniak Nadace Charty 77
24. Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. Akademie věd ČR
25. Ing. Hana Moučková Český olympijský výbor
26. Mgr. Richard Medek Unie armádních sportovních klubů ČR Praha 6
27. Prof. Ph.Dr. Jan Jirák, Ph.D. Sdružení SPES
28. Ing. Stanislav Blaha Občanské sdružení Umlaufoviny
29. Lucie Wittlichová Dny české státnosti o.p.s.
30. Antonín Bajaja Univerzita Palackého v Olomouci
31. Jana Šmídová Odborový svaz MÉDIA
32. Petra Procházková - Paikarová Odborový svaz MÉDIA
33. Ing. Karel Arbes Ph.D. RESORT PARADISE, o.s.
34. PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze
35. Jana Karásková Aktiv nezávislých občanů ANEO Brno
36. Ing. Oldřich Lukáš 1. Aktiv nezávislých občanů ANEO Brno
2. Občanské sdružení Reforma společnosti o.s.
3. KULTPRO, občanské sdružení
37. JUDr. Josef Hörl Právníci radící občanům
38. Prof. Mgr. Petr Oslzlý Českomoravská konfederace odborových svazů
39. Václav Dvořák Iniciativa Ne základnám ČR, o.s.
40. Eva Novotná Iniciativa Ne základnám ČR, o.s.
41. PhDr. Jan Svačina Český filmový a televizní svaz FITES
42. prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. Český filmový a televizní svaz FITES
43. Marek Hovorka Filmová a televizní fakulta AMU
44. MgA. Alena Kupčíková Ph.D. Umění a věda na podporu dyslektickým dětem
45. Ing. Vladimír Kuba Rybářské sdružení České republiky
46. Vratislav Dostál Centrum pro média a demokracii, o.s.
47. Mgr. Zuzana Dražilová Občanské sdružení Dcery 50. let
48. Helena Třeštíková Asociace producentů v audiovizi z.s.
49. Jaromír Kallista Asociace producentů v audiovizi z.s.
50. PaedDr. Marie Kindermannová Hnutí Nespokojení občané
51. Mgr. Ing. Oldřich Kužílek Otevřená společnost, o.p.s.
52. prof. Mgr. Martin Putna, Dr. Občanský monitoring RING
53. Ondřej Kobza Občanský monitoring RING
54. Mgr. Vladimír Drápal Občanský monitoring RING
55. Ing. Ivo Pujman Občanský monitoring RING
56. Václav Brůžek Občanský monitoring RING
57. Ing. Roman Kučera Občanský monitoring RING
58. Jan Šinágl Sodales Solonis o.s.
OFICIÁLNÍ KOMPLETNÍ PŘEHLED KANDIDÁTŮ DO RADY ČESKÉHO ROZHLASU
Jméno kandidáta Navrhující organizace
1. Ing. Marek Šváb Občanské sdružení Asperula
Menora o.s.
2. Ivan Vodochodský Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s.
3. Ing. Jiří Florian Občanské sdružení PAMĚŤ
4. Mikoláš Chadima Jazzová sekce – ARTFORUM
5. Antonín Zelenka ŠALAMOUN Spolek na podporu nezávislé justice v ČR
6. Jan Krůta Akademie literatury české, o. s.
7. Mgr. Miloš Rejchrt Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové
8. Ing. Karel Michal Masarykovo demokratické hnutí
9. PhDr. Oldřich Šesták Nadační fond pro podporu robotické a miniinvazivní urologie
Občanské sdružení Mahler 2000
Slovensko – český KLUB
Ústřední automotoklub ČR Praha 4
Unie vydavatelů o.s. Praha 8
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s.
10. Mgr. Hana Dohnálková Základní umělecká škola Dobřichovice
11. Mgr. Pavel Hekela Asociace profesionálních divadel České republiky
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Arcibiskupství Olomoucké
12. Mgr. Jaroslav Růžička Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
13. Monika Horsáková Občanské sdružení PANT
14. Prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr.h.c. Akademický klub třetího věku Aktiv, o.s.
15. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. Rektor Masarykovy Univerzity
16. Tomáš Ratiborský Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě
17. Vladimír Hanzel Unijazz – Sdružení pro podporu kulturních aktivit
18. MgA. Jan Vávra Kühnův dětský sbor, o.p.s.
19. PhDr. Jiří Vejvoda Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
20. Václav Chalupa Český veslařský svaz Praha 6
21. Štěpán Kubišta Dny české státnosti o.p.s
22. Ing. Oldřich Lukáš 1. Aktiv nezávislých občanů Brno
2. Občanské sdružení Reforma společnosti, o.s.
3. KULTPRO, občanské sdružení
23. PhDr. Petr Koura PhD. Odborový svaz Media Praha 3
24. Jiří Horský Přátelé Prahy o.s.
25. Mgr. Martin Engel Československý ústav zahraniční Praha 1
26. Jiří Volf Sdružení zvoneček – Praha
27. JUDr. Ivan Chocholouš 1. Juniorský maratonský klub o.s.
2. Parkinson – Help o.s. Praha 10
3. STAMP - středočeská asociace manažerek a podnikatelek o.s
28. PhDr. Petr Schönfeld MEDIA FORUM, o.s.
29. Lenka Procházková Iniciativa Ne základnám ČR, o.s.
30. Rudolf Sůkup Právníci radící občanům
31. Alexandra Uhlová 1. Obecně prospěšná společnost Wontanara
2. Český helsinský výbor
3. Nová organizace společnosti, o.s.
4. EDUCON o.s.
5. Ekumenická akademie Praha
6. Svět bez válek a násilí, spolek
7. EUROSOLAR.cz, o.s.
32. Prof. Mgr. Martin Putna, Dr. Občanský monitoring RING
33. Ondřej Kobza Občanský monitoring RING
34. Mgr. Vladimír Drápal Občanský monitoring RING
35. Ing. Ivo Pujman Občanský monitoring RING
36. Václav Brůžek Občanský monitoring RING
37. Ing. Roman Kučera Občanský monitoring RING